1. infoskrivelse vedr. skolebestyrelsesvalg 2018

  • elektronisk valg

1. infoskrivelse vedr. skolebestyrelsesvalg 2018

Elektronisk valg til skolebestyrelsen gør det let for forældrene at stemme. Sæt skolebestyrelsesvalg 2018 på dagsordenen til næste møde.

Kære skolebestyrelse og skoleledelse

Skole og Forældre har fokus på det kommende skolebestyrelsesvalg 2018.
Vi vil frem til 1. august 2018, hvor de nye skolebestyrelser tiltræder, guide jer med information og praktiske redskaber I kan bruge i planlægning, kandidatopstilling og valghandling. 

Planlægning betyder, at man nogle gange må starte med afslutningen, i denne forbindelse selve valghandlingen, fordi det tager tid at afklare og evt. beslutte muligheden for elektroniske valg.

Skole og Forældre opfordrer til, at der bliver gennemført afstemning på alle skoler. Derfor er det en god ide, at I allerede nu efterspørger digital afstemning i kommunen, så det bliver let for alle forældre at afgive deres stemme på de opstillede kandidater.

Skole og Forældre har udarbejdet en oversigt over alle kommuner og evt. kommunale beslutninger om elektroniske valg til skolebestyrelsen. Se her hvilken beslutning der er truffet i din kommune: https://1drv.ms/x/s!AqZnG8AK2BmWoREJpG1jcs1sbQEx

Vi vil også gerne opfordre jer til at sætte skolebestyrelsesvalget på dagsordenen allerede nu, så planlægningen af et succesfuldt valg kan komme godt i gang.

Forslag til tema på næste skolebestyrelsesmøde:

Skolebestyrelsesvalg 2018

  • Drøftelse af hvordan skolebestyrelsen synliggør sit arbejde.
  • Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe.
  • Skrive til kommunalbestyrelsen og forvaltningen om at få elektroniske valg eller få afklaret, hvor der gives mulighed for det og hvad det betyder (evt. sammen med de andre skolebestyrelser i kommunen, eller samme skrivelse fra alle skolebestyrelser).

 

Til orientering: infoskrivelse er sendt til det kommunale skoleudvalg samt skoleforvaltningen, som kan opdatere i listen såfremt der er ændringer i informationen.  

Senest opdateret den

1. februar 2018

af

ia

Læs også

30.09.10
Valg til skolebestyrelsen 2014
If. folkeskolelovens § 40, stk. 9 vælges forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen for en 4-årig periode i det år, der følger efter nyvalg til...
30.09.10
Uddannelse af skolebestyrelsen
Den første uddannelse af en nyvalgt skolebestyrelse foregår ofte i kommunen og på den enkelte skole eller fælles for kommunens skoler.