Bedre læring til Danmarks Børn

Bedre læring til Danmarks Børn

Hvis læringsresultaterne for børn i Danmark skal forbedres kan det ikke nytte kun at se på forholdene i skolerne. Vi skal blive bedre til at udnytte det kolossale potentiale, der gemmer sig hos børnenes forældre.

I den offentlige debat om folkeskolen er det som regel de ydre forhold, der bliver diskuteret: Lærerne er bekymrede over deres arbejdsforhold, kommunerne for økonomien osv.

I Skole og Forældre er vi mere interesserede i vores børns læring. Derfor kommer vi her med nogle bud på, hvordan vi kan forbedre læringsresultaterne. Det kræver ikke store investeringer i kommunerne eller ofre fra lærerne. Vores forslag kræver først og fremmest et ændret tankesæt hos skoleejerne, lærerne og skolelederne, men også et ændret syn på læring og undervisning i samfundet som helhed.

Vi håber, synspunkterne kan være med til at åbne op for debatten om folkeskolen og give denne et videre perspektiv, end tilfældet er i dag.

Læs oplægget

Senest opdateret den

25. januar 2019

af

cg

Læs også

31.08.10
Folkeskolen i en globaliseret verden
Skole og Forældre deltog i Globaliseringsrådets drøftelse af folkeskolens fremtid i august 2005
02.06.15
Politik for kvalitet i undervisningen
Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015