Betaling

Betaling

I henhold til Grundloven og Folkeskoleloven er folkeskolens undervisning gratis, jf. folkeskolelovens § 2. Dette gælder ligeledes for nødvendige undervisningsmidler, jf. folkeskolelovens § 19.

Såfremt skolens undervisning forudsætter anvendelse af laptop computere eller Ipads må disse anses for at være undervisningsmidler og skal altså stilles gratis til rådighed af skolen.

Der er dog i folkeskoleloven åbnet op for, at der kan opkræves forældrebetaling af visse udgifter i forbindelse med lejrskoler og skolerejser, jf. folkeskolelovens § 50 stk. 6-8. Den enkelte elevs deltagelse i ekskursioner, lejrskoler og skolerejser kan dog ikke gøres betinget af, at vedkommendes forældre rent faktisk har betalt. Hvis en skole eller kommune på den måde har penge til gode, må disse inddrives på sædvanlig vis, jf. folkeskolelovens § 50 stk. 9.

I vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen står der: "Det følger af lovens § 50, stk. 8, 2. pkt., at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de enkelte forældre skal afholde udgiften til elevens forplejning. Beføjelsen til at træffe beslutning herom kan overlades til skolebestyrelsen, jf. § 40, stk. 4. Betalingen fastsættes under hensyn til et anslået sparet hjemmeforbrug, der i 1998 ligger på mellem 30 og 50 kr. pr. dag. Beløbet er fastsat ud fra Forbrugerstyrelsens oplysninger om et rimeligt forbrug."

Ligeledes kan der opkræves betaling til frivillige madordninger, jf. folkeskolelovens § 40 stk. 2 nr. 7.

Se desuden Klassekasse

Senest opdateret den

1. april 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Årsberetning
Skolebestyrelsen skal afgive en årlig beretning til skolens forældrekreds.
30.09.10
Efterskole
En efterskole er en koststole for unge mellem 14 og 18 år, der iht. lov om frie kostskoler tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte...