BYOD

BYOD

BYOD betyder ”Bring Your Own Device” eller på dansk: ”Tag dit eget it-udstyr med”

Det er blevet en strategi i flere kommuner at understøtte, at eleverne i folkeskolen medbringer deres egne computere eller tablets og bruger dem i undervisningen som et alternativ til en computer eller tablet stillet til rådighed af skolen.

Daværende undervisningsminister Christine Antorini svarer på spørgsmål om det her.

Af folkeskoleloven fremgår det, at alle udgifter til undervisningen påhviler kommunerne, og at de nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. Hvis undervisningen således er baseret på brug af it-udstyr, så skal folkeskolen stille det gratis til rådighed for eleverne.

Skolen må gerne opfordre eleverne til at tage deres eget it-udstyr med, men der kan dog ikke være tale om mere end en opfordring. Undervisningsministeren skriver således, at ”det er kommunalbestyrelsens og den enkelte skoleleders ansvar, at det klart og tydeligt kommunikeres til forældrene, at det ikke er et krav, at eleverne medbringer egen computer mv., så de ikke føler sig forpligtede eller pressede til at lade deres børn medbringe eget udstyr. Efter Undervisningsministeriets opfattelse vil det være kritisabelt, hvis en folkeskole skaber tvivl herom.”

BYOD kræver i øvrigt, at skolen stiller trådløst netværk til rådighed og mulighed for opladning og sikker opbevaring.

At skolen opfordrer forældrene til at lade eleverne tage egen computer eller tablet med, giver i øvrigt ikke skolen et særligt forsikringsmæssigt ansvar, hvis en sådan computer eller tablet bliver beskadiget i skolen.

Se også:

Senest opdateret den

29. marts 2017

af

pe

Læs også

26.09.14
Afdelingsopdelte skoler
Begrebet afdelingsopdelte skoler anvendes på flere forskellige måder.
01.09.10
Børnerådet
Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder.