Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder (CKF)

Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder (CKF)

Undervisningsministeren fastsætter reglerne for formålet med undervisningen i alle fag og obligatoriske emner. Ministeriet angiver samtidig de Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder for fagene - det, der også kaldes slutmål.

Undervisningsministeren fastsætter desuden målene for udvalgte klassetrin - kaldet trinmål - i de enkelte fag/emner, bortset fra de fag, der kan tilrettelægges over 1 eller 2 år.

Slutmål og trinmål angiver de fælles nationale mål for, hvad undervisningen skal lære eleverne af kundskaber og færdigheder i hvert faget/emne, henholdsvis ved afslutningen af folkeskolen og ved afslutningen af bestemte klassetrin.

Slutmål og trinmål er de mest detaljerede retningslinjer for folkeskolens undervisning og de er fælles for alle skoler i landet.

Ministeriet for Børn og Undervisning har beskrevet mål og indholdsbeskrivelser for børnehaveklassen og fagformål, slutmål (centrale kundskabs- og færdighedsområder), trinmål og læseplaner for alle skolens øvrige fag og emner.
De såkaldte Fælles Mål indeholder endvidere undervisningsvejledninger for alle fag og emner med mange gode råd til lærerne.

Undervisningens indhold skal fremgå af skolernes læseplaner, som godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 3.
For hver enkelt fag skal udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål fremgå af læseplanerne. Når de lokale læseplaner er endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen, bliver også de bindende og dermed fælles for den enkelte skole.

Læs mere om Fælles mål på Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Senest opdateret den

8. oktober 2015

af

cg

Læs også

02.07.15
Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
Folkeskolelovens § 13, stk. 2 foreskriver, at forældrene skal informeres om deres barns udbytte af undervisningen fra børnehaveklasse til 9. klasse i...
11.08.11
Klassedannelse
Folkeskolelovens § 25, stk. 1 bestemmer, at skolen deles i klasser efter antallet af elever. Det skal tilstræbes, at den enkelte klasse kan bevares...