Elevindflydelse

Elevindflydelse

Eleverne har selv indflydelse på deres skole og undervisning.

Den enkelte elev:

Sammen med lærerne i de enkelte fag er eleven selv med til at fastlægge sine egne mål for undervisningen.

Lærerne skal i videst muligt omfang også lade eleverne være medbestemmende om undervisningens form og indhold.

Klassen:  

Eleverne skal sammen med klasselæreren tilrettelægge klassens ”liv og spilleregler”. I perioder kan der være god brug for en del tid til at drøfte klassens særlige forhold og derfor er der ikke skemalagt tid til formålet.

Elevrådet:

Hvis skolen har et elevråd, så vil den enkelte elev have indirekte indflydelse på alt vedr. skolen og undervisningen jf. BEK nr 26 af 15/01/2001 - Bekendtgørelse om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Elevrådet kan stille forslag og komme med ønsker om f. eks. indretning af lokaler, bøger, materialer m.fl.

Elevrådet vælger elevernes repræsentanter i skolebestyrelsen. De kan medvirke i behandlingen af alle sager undtagen personsager. Elevrepræsentanten/erne kan også selv sætte et emne på dagsorden.

Elevernes to repræsentanter har fuld stemmeret i skolebestyrelsen. 

På skoler, der kun har til og med 5. klassetrin, kan skolebestyrelsen anmode kommunalbestyrelsen om at fravige bestemmelsen om elevrepræsentation i bestyrelsen.

Senest opdateret den

7. februar 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Pædagogisk Råd
Indtil 2014 bestemte folkeskoleloven, at der ved hver skole skulle dannes et pædagogisk råd, som var rådgivende over for skolens leder.
30.09.10
Lærersamarbejde
I Folkeskoleloven stilles der krav om, at skolerne tilpasser undervisningen til lokale ønsker og behov, men også planlægger og koordinerer af hensyn...