Fælles ledelse

Fælles ledelse

Folkeskolelovens § 24, stk 3 bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at indføre fælles ledelse mellem én eller flere små skoler og en større skole, eller mellem to eller flere små skoler. Fælles ledelse betyder, at skolerne har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men bevarer hver sit skoledistrikt. Ved små skoler forstås skoler i landdistrikter eller skoler med ikke over 300 elever.

Folkeskolelovens § 24 a bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at indføre fælles ledelse mellem en lille folkeskole eller afdeling af en folkeskole og et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem. Indførelse af fælles ledelse betyder, at skolen og dagtilbuddet eller fritidshjemmet får fælles leder og fælles bestyrelse. Denne vælges efter reglerne for valg af skolebestyrelse, og den skal rumme repræsentanter for forældre og medarbejdere i både skole og dagtilbud, samt for skolens elever.

Beslutningen om fælles ledelse træffes efter høring af den berørte skolebestyrelse og forældrebestyrelse. Indtil 2014 havde skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen mulighed for at nedlægge veto mod beslutningen, men efter gældende lov skal bestyrelserne blot høres.

Endelig kan kommunalbestyrelsen i henhold til § 24 b beslutte, at en folkeskole og en ungdomsskole skal have fælles leder og fælles bestyrelse

Senest opdateret den

19. august 2016

af

cg

Læs også

10.05.17
Samarbejdet med skolelederen
Hvis man har et godt samarbejde, baseret på tillid og god kommunikation, og har man fokus på fælles mål og værdier, kan man nå langt og skabe den...
26.09.14
Ledelses informations system (LIS)
LIS er et webbaseret informationssystem, som samler tilgængelige oplysninger om den enkelte skole, og som er offentligt tilgængeligt.