It- og mediekompetencer

It- og mediekompetencer

It er ikke et selvstændigt fag i folkeskolen. Til gengæld er det et fokusområde i folkeskolen, fordi det er et politisk mål, at it skal have en særlig plads i uddannelsessystemet, og at it skal integreres i alle folkeskolens fag på alle trin, hvor det er relevant.

I Fælles mål kan man læse om kravene til elevernes it-færdigheder inden for de enkelte fag. Kravene er yderligere uddybet i de vejledende læseplaner . En oversigt over kravene til elevernes it-kompetencer kan også findes i junior-pc-kørekortet, som skolerne kan tilbyde eleverne. Formålet med junior-pc-kørekortet er, at eleverne udvikler tidssvarende it- og mediekompetencer integreret i faglige og tværfaglige forløb. Derudover har eleverne mulighed for at vælge faget medier som valgfag på 8.-10. klassetrin.

Læs mere om Pc-kørekortet

Senest opdateret den

15. januar 2019

af

cg

Læs også

12.08.11
Værdier og værdiregelsæt
Hvordan skal vi være på vores skole? Det er måske skolebestyrelsens vigtigste opgave at finde de værdier, som hjemmene og skolen kan være fælles om.
30.09.10
Skolestruktur
Folkeskolen består af en 10-årig grundskole bestående af børnehaveklassen og 1.-9. klassetrin samt en 1-årig 10. klasse, jf. folkeskolelovens § 3....