Konflikt og skolebestyrelsens arbejde

Konflikt og skolebestyrelsens arbejde

Skolebestyrelsens arbejde i forbindelse med strejke og lockout på folkeskoleområdet.

De sammenbrudte forhandlinger om overenskomster for medarbejderne i den offentlige sektor betyder at der kan udbryde en konflikt i løbet af april måned.

Skole og Forældre opfordrer fortsat til at parterne finder en forhandlingsløsning, da ingen ønsker en konflikt. http://skole-foraeldre.dk/artikel/konflikt-nej-tak

Tidspunktet hvor den varslede strejke og lockout kan træde i kraft nærmer sig.

Det er vigtigt, at skolen har fyldestgørende information klar til forældrene om, hvordan strejken/lockouten vil påvirke deres børn skoledag og hvilke muligheder, der stilles til rådighed lokalt for eventuel pasning og hvordan eventuel undervisning, der ikke er strejkeramt eller ramt af lockout, gennemføres.

Hvis skolelederen hjemsender eleverne, kan forældrene tilrettelægge hverdagen for deres børn som de har lyst, så længe det ikke foregår på skolens matrikelnummer.

Undervisningsministeriet har på deres hjemmeside besvaret en række spørgsmål, som kan blive relevante for mange forældre om deres barns skolegang, såfremt konflikten træder i kraft, se mere her: https://www.uvm.dk/ok18/folkeskolen

Skolebestyrelsesmøder er ikke konfliktramt, men muligvis vil ikke alle skolens parter kunne deltage i eventuelle møder.

Skolebestyrelsesvalget i løbet af foråret vil heller ikke nødvendigvis blive påvirket, såfremt den varslede strejke/lockout bliver en realitet.

Skole og Forældre opfordrer skolebestyrelsen til at drøfte blandt andet nedenstående spørgsmål og finde lokale løsninger:

  • Hvilke retningslinjer har forvaltningen udmeldt?
  • Kan opstillingsmødet gennemføres?
  • Kan en afstemning gennemføres?
  • Kan/skal valget udskydes og til hvornår?

Det skal nævnes, at der er lovfastsat dato for sommerferiens start (Folkeskoleloven, §14. a. stk. 2., elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni) og at den nye skolebestyrelse reelt tiltræder ved skoleårets start 1. august.

Dette betyder, at valget skal være afsluttet inden sommerferien, afhængig af den tidsplanen for valget, som kommunen har meldt ud.

 

 

Senest opdateret den

20. marts 2018

af

Læs også

19.03.18
SOF Aarhus Bestyrelsesmøder
Referater og andet relevant materiale fra bestyrelsesmøder i Skole og Forældre Aarhus
04.02.14
Kandidatopstilling
Det er vigtigt at de forældre der ønsker at stille op som kandidat, får mulighed for at præsentere sig for skolens øvrige forældre.