Kostpenge

Kostpenge

Hvis kommunalbestyrelsen eller skolebestyrelsen beslutter det, kan skolen opkræve kostpenge af forældrene, der dækker udgiften til elevernes forplejning på ekskursioner og lejrskoler mv.

Senest opdateret den

3. marts 2017

af

pe

Læs også

30.09.10
Ordblindhed
Dysleksi: Lav læse- og skriveevne i forhold til alder og intelligens.
07.03.17
Supplerende undervisning
Børn, der har brug for støtte, skal tilbydes supplerende undervisning