Kostpenge

Kostpenge

Hvis kommunalbestyrelsen eller skolebestyrelsen beslutter det, kan skolen opkræve kostpenge af forældrene, der dækker udgiften til elevernes forplejning på ekskursioner og lejrskoler mv.

Senest opdateret den

3. marts 2017

af

pe

Læs også

02.03.17
Dansk som andetsprog
Tosprogede børn skal i fornødent omfang undervises i dansk som andetsprog
22.03.17
Fællesskaber
Folkeskolens faglige og sociale fællesskaber er afgørende for inklusionen