Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport

For at tydeliggøre det kommunale ansvar for folkeskolen skal den enkelte kommunalbestyrelse udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år, som skal indeholde en status for kommunens skolevæsen.

Rapporten skal blandt andet vurdere skolernes faglige niveau i forhold til resultaterne fra de obligatoriske nationale test samt skolernes evalueringspraksis. Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole ikke er tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan med henblik på at genoprette kvaliteten på den pågældende skole.

Kvalitetsrapporten skal drøftes i kommunalbestyrelsen. Forud for denne drøftelse skal skolebestyrelserne ved kommunens skoler udarbejde en udtalelse om kvalitetsrapporten.

Kvalitetsrapporten og skolebestyrelsernes udtalelser offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Undervisningsministeren vil følge og vurdere udviklingen i kvaliteten i folkeskolen og kan pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan i tilfælde af vedvarende dårlig kvalitet jf. folkeskolelovens § 40a.

I henhold til bekendtgørelse nr. 698 af 23/6/2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal kvalitetsrapporten indeholde en række oplysninger om skolernes resultater, fx resultater af 9. klasseprøverne, og de obligatoriske test. Den skal også indeholde oplysninger om elevernes uddannelsesstatus efter afslutningen af skolegangen, om kompetencedækning og status for inklusion.

Kvalitetsrapporten behandles af kommunalbestyrelsen senest d. 31. marts i lige år.

Senest opdateret den

18. december 2018

af

cg

Læs også

01.09.10
Frikvarter
I henhold til folkeskolelovens § 14 b, stk. 1 skal undervisningstiden have et omfang af mindst 1200 klokketimer i 0.-3. klasse, 1320 klokketimer i 4...
28.03.17
BYOD
BYOD betyder ”Bring Your Own Device” eller på dansk: ”Tag dit eget it-udstyr med”