Lærernes opgaver

Lærernes opgaver

Lærerens opgave er primært at undervise eleverne i de forskellige fag og give alle elever den bedst mulige faglige uddannelse, men det er i høj grad også lærerens opgave at udvikle og opdrage eleverne.

En af lærernes andre vigtige opgaver er den sociale omsorg for eleverne. Klasselæreren har en ganske særlig opgave, som det samlende midtpunkt for klassen. Klasselæreren skal koordinere klassens arbejde og værne om klassens "liv". Klasselæreren skal desuden samle viden om de enkelte elever og gribe ind og hjælpe, hvis der opstår problemer i skolearbejdet, eller hvis eleven har andre problemer.

Samarbejdet med andre lærere er ligeledes en vigtig opgave for læreren. Det kan dreje sig om samarbejdet i lærerteams, fagsamarbejde og samarbejdet i hele lærerkollegiet.

Forældrekontakt og forældresamarbejde er en uhyre vigtig del af lærerens opgaver. Det kan dreje sig om forældremøder af oplysende karakter, forældremøder om den enkelte klasse og fællesmøder på skolen eller skole/hjem-samarbejdet om den enkelte elev.

Læreren skal herudover videreuddanne sig og følge med i den pædagogiske udvikling.

Senest opdateret den

15. april 2015

af

cg

Læs også

30.09.10
Projektopgaven
På 9. klassetrin skal eleverne lave en obligatorisk projektopgave som en del af undervisningen jf. folkeskolelovens § 13 stk. 7.
30.09.10
Valg til skolebestyrelsen 2014
If. folkeskolelovens § 40, stk. 9 vælges forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen for en 4-årig periode i det år, der følger efter nyvalg til...