Pædagogisk personale

Pædagogisk personale

Pædagogisk personale i folkeskolen består af de personer, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på en skole.

I henhold til folkeskolelovens § 28-30 a består det pædagogiske personale af lærere med en læreruddannelse, børnehaveklasseledere med en pædagoguddannelse, pædagoger, som varetager understøttende undervisning eller undervisning i indskolingen,  samt personer med særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag.

I skolevæsenet er det pædagogiske personale de personer, der har en pædagogisk uddannelse og udfører pædagogiske opgaver. Grupperne af pædagogisk personale på en skole har forskellig uddannelsesbaggrund og kommer fra uddannelsesmiljøer med forskellige kulturer og traditioner. Det er i sig selv en stor udfordring i det daglige arbejde. Indtil 2014 var det et lovkrav, at alle skoler havde et pædagogisk råd bestående af skolens pædagogiske personale. Dette råd var rådgivende for skolelederen. Det er ikke længere obligatorisk at have et pædagogisk råd, men det er op til skolelederen, om han ønsker at lade sig rådgive af et sådant rå

Senest opdateret den

18. december 2018

af

cg

Læs også

30.09.10
Projektarbejde
Projektarbejde bringer elever i situationer, hvor deres evner for selvstændig og kreativ tænkning opøves, samtidig med, at de arbejder med faglige...
30.09.10
Skolestart
Alle børn skal have en samlet og sammenhængende skolestart.