Princip for forældremøder

Princip for forældremøder

Skole og Forældre har udviklet dette princip for forældremøder til inspiration til skolebestyrelserne.

Formål:

 • Forældremøder skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for den faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling i klassen.

Mål:

 • Forældremøderne sikrer et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring klassen.
 • Forældremøderne sikrer inddragelse af forældrene i drøftelse og løsning af faglige og trivselsmæssige problemer i klassen.
 • Forældremøderne sikrer, at forældrene kender de overordnede planer for de faglige og sociale aktiviteter, der skal iværksættes i klassen. Samt, at de ved, hvor de kan hente yderligere oplysninger.
 • Forældremøderne medvirker til at skabe et godt forældrefællesskab omkring klassen.

Skolens ansvar:

 • Skolen tilstræber at afholde regelmæssige forældremøder, fx to gange om året, og skolen er åben over for behovet for ekstraordinære forældremøder.
 • Skolen sørger for, at der på møderne er plads til såvel information som dialog med og mellem forældrene.
 • Skolen sørger for at inddrage klassens kontaktpersoner (kontaktforældre, klasseråd, e.l.) i planlægning og gennemførelse af forældremøder.
 • Skolen indkalder i tilpas god tid til forældremøder og på tidspunkter, hvor forældrene har reel mulighed for at deltage.

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene bestræber sig på at deltage i alle forældremøder.
 • Forældrene bestræber sig på at bidrage konstruktivt på forældremøderne, så klassens faglige og trivselsmæssige udvikling sikres.
 • Klassens kontaktpersoner (kontaktforældre, klasseråd, e.l.) deltager som udgangspunkt i planlægning og gennemførelse af forældremøder.

De næste skridt:

 1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
 2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
 3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 2, stk. 3, at: ”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål”.

Senest opdateret den

10. juli 2015

af

pe

Læs også

Konflikttrappen. Illustration af Pernille Mühlbach
24.04.17
Konflikttrappen
Det er en god hjælp til nedtrapning af konflikter at kende konflikttrappen
09.02.17
Inspirationsprincip for skolens arbejde med motion og bevægelse
Skole og Forældre har i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DGI formuleret dette princip for skolens arbejde med motion og bevægelse til inspiration...