Privatskoler

Privatskoler

En privatskole er en skole, som giver tilbud om, at eleven kan opfylde undervisningspligten på anden måde end ved at gå i folkeskolen.

Friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) er reguleret i lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Privatskolerne modtager 75 procent af de gennemsnitlige udgifter per folkeskoleelev i offentligt tilskud. Desuden betaler forældrene skolepenge, så privatskolerne ofte vil have en noget større dækning pr. elev end tilfældet er i folkeskolen.

Ifølge Undervisningsministeriets statistik var der i 2012 14,8 % af eleverne i grundskolen (børnehaveklasse – 9. klasse) og 10. klasse der gik i privatskole, en andel, som har været jævn, men svagt stigende de seneste 25 år. Den store ”flugt” fra folkeskolen skete op gennem 80’erne. I 70’erne var der kun 4 %, der valgte privatskolen, medens det i1993 var 11,8 % – en meget voldsom stigning.

Foruden elever i privatskoler er der mange elever, som i 8.-10. klasse vælger folkeskolen fra og i stedet vælger at tage på efterskole. Andelen af elever på fri- og efterskoler var i 2012 i alt 18,5 % af det samlede antal elever i grundskolen og 10. klasse.

Senest opdateret den

14. januar 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Tværfaglig undervisning
Når undervisningen foregår på tværs af to eller flere af skolens fag, er der tale om tværfaglig undervisning.
30.09.10
Skoleledelse
Skolens ledelse består af skolebestyrelsen, hvis kompetencer fremgår af folkeskolelovens § 44 og skolelederen. Hver selvstændig skole har en...