Rådgivningsleder til Forældrerådgivningen

 • forældrerådgivningens logo - forældrerådgivningen en del af skole og forældre

Rådgivningsleder til Forældrerådgivningen

Skole og Forældre søger en leder af Forældrerådgivningen, som vil stå i spidsen for den videre udvikling af rådgivningen af forældre til børn i grundskolen.

Som leder af forældrerådgivningen vil du stå for den daglige ledelse af Forældrerådgivningen, herunder sparring med vores frivillige rådgivere og for varetagelsen af Forældrerådgivningens interesser over for samarbejdspartnere.

Skole og Forældre søger en leder på fuld tid.

Forældrerådgivningens formål er at fremme skolebørns trivsel og læring gennem rådgivning af forældre og andre, der oplever problemer i forbindelse med et barns skolegang. Forældrerådgivningen drives af Skole og Forældre, finansieres via finansloven og tilbyder rådgivning via telefon og mail.
Forældrerådgivningen engagerer ca. 25 frivillige rådgivere, fortrinsvis tidligere ansatte inden for skolevæsenet.

Læs mere på www.foraeldreraadgivningen.dk

Opgaverne omfatter:

 • Ledelse af Forældrerådgivningens rådgivere fra hele landet, herunder koordinering af deres vagter og sparring ift. deres rådgivninger
 • Rekruttering af rådgivere og løbende opkvalificering af disse
 • Egen rådgivning af forældre
 • Sikring af pålidelig registrering af rådgivningerne
 • Afholdelse af møder med samarbejdspartnere, herunder andre rådgivningstjenester og Undervisningsministeriet
 • Informere om Forældrerådgivningen til interessenter, bl.a. gennem rådgivningens hjemmeside
 • Formidling af viden fra rådgivningen til bl.a. Skole og Forældres politiske ledelse til understøttelse af det politiske arbejde i foreningen
 • Bidrage til foreningens øvrige virksomhed efter aftale

 

Vi ønsker en rådgivningsleder, der:

 • Med engagement, sikker hånd og åbent anerkendende sind kan lede vores fagligt dygtige frivillige rådgivere, så de har lyst til at engagere sig og så de kan yde en rådgivning af høj kvalitet
 • Er struktureret og driftssikker
 • Kan se og forfølge muligheder og således bidrage til en fortsat udvikling af rådgivningen
 • Har faglig viden om børn og viden om det at være forælder til et barn i folkeskolen
 • Har viden om den danske folkeskole, folkeskoleloven og forvaltningsloven samt kendskab til den sociale lovgivning, statsforvaltningens arbejdsområde, m.m.
 • Har viden om og erfaring med at rådgive, evt. i en rådgivningstjeneste
 • Kan arbejde selvstændigt i en stilling med meget frihed, da du vil være eneste faste og hele medarbejder i Forældrerådgivningen
 • Kan samarbejde med Skole og Forældres øvrige ansatte
 • Har en relevant videregående uddannelse, fx som professionsbachelor suppleret med en kandidatuddannelse

 

Vi tilbyder:

 • Ansættelse i et velfungerende sekretariat med 10-12 ansatte, der arbejder dedikeret for forældrenes og deres børns interesser i den danske folkeskole
 • Stor indflydelse på Forældrerådgivningens drift og udvikling og dermed mulighed for at kunne hjælpe forældre og deres børn
 • Fleksibilitet i ansættelsen og mulighed for en fornuftig balance mellem arbejde og privatliv
 • En feriekalender der følger folkeskolens mod at du arbejder 3 timer mere på de almindelige arbejdsuger
 • En arbejdsplads beliggende i hjertet af København, lige ved Halmtorvet og 5 minutter fra hovedbanegården
 • Løn efter aftale

 

Der kan forekomme mødeaktivitet ude i landet og der må forventes ca. fire lørdage med arbejde pr. år. Du vil i stillingen referere til sekretariatschefen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Morten Kruse, tlf. 3063 0807 eller mail mk@skole-foraeldre.dk

Ansøgning og CV sendes senest 22/8 kl. 12.00 til mailadressen job@skole-foraeldre.dk

Der vil blive afholdt samtaler d. 28/8 og evt. også 29/8.

 

Senest opdateret den

9. august 2017

af

sp

Læs også

25.08.10
Historie
Læs Skole og Forældres historie.
20.11.15
Projekter
Skole og Forældre har været en del af en lang række projekter på folkeskoleområdet. Læs mere om dem her.