Skolenedlæggelse

Skolenedlæggelse

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at nedlægge en folkeskole, jf folkeskolelovens § 24, stk. 4.

Beslutningen om skolenedlæggelse skal dog følge en bestemt procedure, som er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014.

Før der træffes endelig beslutning om nedlæggelsen skal forslag herom offentliggøres, og det skal samtidig fremgå, hvilke konsekvenser for skolestrukturen, forslaget vil få.

Efter offentliggørelsen af forslaget skal der gives en frist på mindst 8 uger til fremsættelse af indsigelser.

De(n) berørte skole(r)s skolebestyrelse(r) skal samtidig hermed udtale sig til kommunalbestyrelsen om forslaget.

Såfremt der er rejst indsigelser mod forslaget kan endelig beslutning om lukning tidligst træffes 4 uger efter udløbet af fristen for indsigelser - dvs. tidligst 12 uger efter forslagets offentliggørelse.

Den endelige beslutning skal være truffet senest 1. marts i det år, hvor skolen lukkes pr. 1. august. Forslaget om skolelukning skal med andre ord offentliggøres senest omkring 1. november året før det år, hvor skolen  foreslås nedlagt.

Proceduren for skolenedlæggelse skal følges, hvis skolen lukkes, men også, hvis den sammenlægges med andre skoler, dvs. ophører med at have sin egen skolebestyrelse og skoleleder.

Senest opdateret den

15. januar 2019

af

cg

Læs også

27.03.17
Skoledagens længde
Det er i høj grad en lokal afgørelse, hvor lang skoledagen skal være
20.03.17
Folkeskolereformen
Reformen, som trådte i kraft i 2014, indførte blandt andet en længere og mere varieret skoledag