SOF Varde Bestyrelse

SOF Varde Bestyrelse

Skole og Forældre har fået en ny lokalafdeling i Varde. Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 30. april 2018. Bestyrelsen for den nyoprettede lokalafdeling har netop konstitueret sig på et bestyrelsesmøde den 28. maj. Bestyrelsesmødet blev afholdt på Alslev Skole i Varde.

Formand blev Mette With Hagensen, der også er også er formand for landsorganisationen Skole og Forældre.

Næstformand blev Marianne Sigersted, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer er Rikke Tarp Eg og Joan Wolf.

Deltagerne på generalforsamlingen i april måned vedtog et arbejdsprogram for Skole og Forældre Varde med følgende fokuspunkter:

·         At arbejde på at skabe et økonomisk grundlag for foreningens drift

·         At være tovholder på en årlig kompetenceudviklingsdag for skolebestyrelsesmedlemmer

·         At etablere foreningen og formandskabet som en troværdig og indflydelsesrig aktør i skolepolitikken i Varde Kommune

På baggrund af arbejdsprogrammet har lokalafdelingens bestyrelse som sine første gerninger bedt om at få et møde med Varde Kommunes skoledirektør, Britta Boel, og oprettet en Facebookside på adressen www.facebook.com/SOFVarde/

Det er Skole og Forældres vedtægter, som giver mulighed for at oprette lokalafdelinger, der formelt set er en del af Skole og Forældre. Fremover vil der også kunne findes oplysninger om Skole og Forældre Varde på Skole og Forældres hjemmeside – www.skole-foraeldre.dk/artikel/lokalafdelinger

Bestyrelsesmedlemmerne i Skole og Forældre Varde kan kontaktes direkte på følgende mailadresser:

Mette With Hagensen mette@hagensen.dk 

Marianne Sigersted ms@rotilatgro.nu 

Rikke Eg rikkeogmichael@LIVE.DK 

Joan Wolf joanandersen@hotmail.com  

 

Senest opdateret den

15. juni 2018

af

Læs også

05.03.19
SOF Lejre Bestyrelsesmøder
Referater og andet relevant materiale fra bestyrelsesmøder i Skole og Forældre Lejre
14.03.18
Kontakt Skole og Forældre Aarhus
Kontaktinformation til bestyrelsen i Skole og Forældres Aarhus