Sundhed i skolen

Sundhed i skolen

Sundhedskundskab indgår som et obligatorisk emne i løbet af skolegangen, jf. folkeskolelovens §7.

Sundhed skal forstås meget bredt, og i undervisningen forsøger man at inddrage så mange sider af emnet som muligt samtidig med, at der i perioder arbejdes specifikt med sundhedstemaer. Alt afhængig af alderstrin indgår emner som: Sunde kostvaner, motion, hygiejne, livskvalitet, rusmidler m.v.

Sundhed i skolen handler også om skolelæge (kommunallæge), skoletandlæge, skolesundhedsplejerske, fysioterapeut m.fl.

I sundhedsloven § 121 stk. 2 står der: ” Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge i den undervisningspligtige alder to vederlagsfri forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge eller sundhedsplejerske.” Af sundhedsstyrelsens anbefalinger fremgår det, at dette bør være en indskolingsundersøgelse i børnehaveklassen og en udskolingsundersøgelse i 9. klasse. Samtidig skal eleverne tilbydes sundhedsvejledning gennem hele skoleforløbet.

Af sundhedsloven § 127 fremgår følgende: Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for færdiggørelse af påbegyndte behandlinger ud over det fyldte 18. år.

Den enkelte kommune bestemmer selv, hvordan den vil organisere den kommunale sundhedstjeneste. Der er dog en forpligtelse til at koordinere indsatsen med regionen.

Se også Skolemad

Senest opdateret den

23. januar 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Specialpædagogisk bistand
Specialpædagogisk bistand kan ydes til børn, der kræver særlig hensyntagen eller støtte.
30.09.10
Lærerne
En lærer er en person, der er ansat i en lærerstilling.