Tema- og projektforløb

Tema- og projektforløb

De fleste skoler har traditioner for tema- eller projektforløb, hvor det normale skoleskema er tilsidesat for en periode

Der er ingen særlige regler for temauger eller projektforløb i folkeskolen, men der er vide rammer inden for gældende lovgivning til i kortere perioder at tilrettelægge undervisningen omkring temaer, hvor eleverne for eksempel arbejder sammen på tværs af årgange og klasseopdelinger.

Skolebestyrelsen kan fastsætte principper for skolens tema- og projektforløb. Se forslag her.

Senest opdateret den

27. marts 2017

af

pe

Læs også

01.09.10
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Danmarks Evalueringsinstitut blev i 1999 oprettet ved lov som en selvstændig institution under Undervisningsministeriet.
30.09.10
Regler og rammer
Folkeskoleloven er grundlaget for den danske folkeskole.