Tema- og projektforløb

Tema- og projektforløb

De fleste skoler har traditioner for tema- eller projektforløb, hvor det normale skoleskema er tilsidesat for en periode

Der er ingen særlige regler for temauger eller projektforløb i folkeskolen, men der er vide rammer inden for gældende lovgivning til i kortere perioder at tilrettelægge undervisningen omkring temaer, hvor eleverne for eksempel arbejder sammen på tværs af årgange og klasseopdelinger.

Skolebestyrelsen kan fastsætte principper for skolens tema- og projektforløb. Se forslag her.

Senest opdateret den

27. marts 2017

af

pe

Læs også

01.09.10
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Danmarks Evalueringsinstitut blev i 1999 oprettet ved lov som en selvstændig institution under Undervisningsministeriet.
20.08.15
Konflikter mellem skole og hjem
Retningslinjer for, hvordan forældre og skolen kan tale sammen, hvis der er konflikter om barnets skolegang m.v..