Tema- og projektforløb

Tema- og projektforløb

De fleste skoler har traditioner for tema- eller projektforløb, hvor det normale skoleskema er tilsidesat for en periode

Der er ingen særlige regler for temauger eller projektforløb i folkeskolen, men der er vide rammer inden for gældende lovgivning til i kortere perioder at tilrettelægge undervisningen omkring temaer, hvor eleverne for eksempel arbejder sammen på tværs af årgange og klasseopdelinger.

Skolebestyrelsen kan fastsætte principper for skolens tema- og projektforløb. Se forslag her.

Senest opdateret den

27. marts 2017

af

pe

Læs også

26.09.14
Rådet for Børns Læring
Rådet har til opgave at følge, vurdere og rådgive undervisningsministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om det...
02.03.17
Den åbne skole
Den åbne skole betegner skolens lovpligtige samarbejde med lokalsamfundet