Undervisningsassistenter

Undervisningsassistenter

Siden 2009 har skolerne kunnet ansætte såkaldte undervisningsassistenter, en ny stillingskategori som er hentet fra Finland. Undervisningsassistenter minder om pædagogmedhjælpere. De har ikke ansvaret for undervisningen, men bistår læreren i klassen med urolige børn eller børn med behov for ekstra rutine.

Senest opdateret den

25 januar 2019

af

cg

Læs også

30.09.10
Uddannelse af lærere
For at kunne varetage undervisningen i 1.-10. klasse skal lærerne have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen jf. folkeskolelovens § 28.
26.09.14
Undervisningskompetence
Af lov om uddannelse til professionsbachelor som lærer fremgår det, at en lærer gennem sin uddannelse opnår undervisningskompetence i 3 fag.