Tilmeld din skole til DropMob

DropMob er et gratis tilbud fra Red Barnet og Skole og Forældre, der hjælper din skole med at udvikle en antimobbestrategi, der virker.

DropMob består af et introduktionskursus, en vejledning og skabelon til at lave en antimobbestrategi og pædagogiske værktøjer, der involverer hele skolen og de tilknyttede fritidsinstitutioner i arbejdet med antimobbestrategien. Kom godt i gang med skolens antimobbestrategi på et totimers introduktionskursus. Tilmeld jer kurset nedenfor.

Skolelederen og skolebestyrelsen skal være indstillede på at deltage i kurset. Der er allerede gennemført 130 gratis kurser over hele landet og derfor er projektet nu tilført yderligere 40 gratis kurser. Bestilling foregår efter først-til-mølle-princippet. Kurserne afholdes i perioden september 2016 til oktober 2017.

Du kan downloade DropMobs pædagogiske værktøjer og skabeloner til at udvikle jeres antimobbestrategi på www.redbarnet.dk/dropmob.

Vejnavn, nr, postnr, by
Fornavn og efternavn - så vi ved, hvem vi kommunikerer med
F.eks. "bestyrelsesmedlem, medarbejderrepræsentant", "viceskoleleder", "AKT-lærer", etc.
Der afholdes kurser i perioden september 2016 til og med oktober 2017. Der afholdes ingen kurser i juli.
Det er en betingelse, at skolens leder og skolebestyrelsen er indforståede med skolens tilmelding til DropMob. Det forventes endvidere, at skolebestyrelsesmedlemmerne og skolens leder deltager i introduktionskurset. Formularen her kan ikke indsendes, før dette punkt er markeret.
Skriv evt. kommentarer her (fx ønsket dato for introduktionskurset)