Inspiration til samarbejde mellem skolebestyrelserne

Inspiration til samarbejde mellem skolebestyrelserne

Eksempel på samarbejde i Odense kommune. Skole og Forældre på vej med netværkskurser.

Til inspiration for skolebestyrelserne er her links til medieomtale m.v. af et fælles åbent brev, som skolebestyrelsesformændene på skolerne i Odense Kommune har lavet, som eksempel på de muligheder, der er i et konkret samarbejde mellem skolebestyrelserne i en kommune:

Åbent brev fra skolebestyrelserne i Odense til politikerne i Odense:
 

Indslag i Fyens Stiftstidende om skoleskolebestyrelsernes opråb:
 

Skolebestyrelsesformændene i Odense Kommune har også en (lukket) Facebookgruppe, hvor formændene kan diskutere relevante emner. Gruppen hedder "Netværk for skolebestyrelsesformænd i Odense Kommune".

Hvis I er interesseret i at få en liste med mailadresser til alle skolebestyrelsesformands-kolleger i jeres kommune, der er medlem af Skole og Forældre, så send en mail til sp@skole-foraeldre.dk med angivelse af, hvilken kommune du er skolebestyrelsesformand i.

Et samarbejde mellem skolebestyrelserne i en kommune er eksempelvis oplagt i forhold til at få indflydelse på dagsordenen til de to årlige dialogmøder med kommunens politikere (Eller FRO-møder).

Skole og Forældre tilbyder fra efteråret 2015 gratis netværkskurser for de skolebestyrelser, der er interesseret i at forstærke samarbejdet mellem skolebestyrelserne.

NB: Det er meget effektivt pressearbejde, når en skolebestyrelse - som det er tilfældet i et af vedlagte links - nægter at godkende rammen for en skoles budget. I sidste ende har skolebestyrelsen dog pligt til at godkende et budget på basis af den ramme, som en kommune melder ud.

Udgivet den

22. april 2015

af

fzb

Læs også

26.10.15
Folkeskolen skal ikke betale finansloven
Skole og Forældres formand siger nej tak til omprioriteringsbidraget i finanslovsforslaget. Det vil sende en regning til folkeskolerne flere år frem...
03.12.13
Intet nyt fra PISA-fronten
Danske elever er, ligesom sidst, tæt på OECD-gennemsnittet i den nye PISA-undersøgelse.