Læs Forældrerådgivningens årsrapport for 2012

Læs Forældrerådgivningens årsrapport for 2012

Det er henvendelser om drenge og om specialundervisning, der fylder tiden hos Forældrerådgivningen, viser årsrapporten for 2012.

I 2012 henvendte 699 personer sig til Forældrerådgivningen for at få råd og vejledning. Det er en lille stigning i forhold til tidligere år.

Langt de fleste henvendelser til Forældrerådgivningen omhandler drenge. Dette har været tilfældet lige siden Forældrerådgivningens start i 2006.

Specialundervisning er det flest forældre henvender sig til Forældrerådgivningen om. Der er tale om en stigning fra 2011, hvor der var 85 henvendelser angående specialundervisning, til 219 henvendelser i 2012.
Årsagen til dette skal formentlig ses i lyset af den inklusionsproces, der har været i kommunerne, og som ikke alle forældre har oplevet er forløbet uden problemer.
De næststørste grupper af henvendelser vedrører trivsel og bortvisning af elever.
Kategorien trivsel dækker over både generelle spørgsmål, vejledning omkring mindre problemer og meget tunge sager med børn, der oplever massiv mistrivsel på skolen.

Forældrerådgivningen er en uvildig rådgivning under landsforeningen Skole og Forældre, der rådgiver forældre og andre om problemstillinger i relation til børns skolegang.
Forældrerådgivningen er støttet økonomisk af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Læs årsrapporten for 2012

 

 

Udgivet den

25. juni 2013

af

fzb

Læs også

26.10.16
Nye udgaver af Forældreintra og digitale elevplaner på vej
Folkeskolens fælles IT-programmer bliver udviklet og fornyet de kommende år. Skolebestyrelserne skal få emnet på dagsordenen på dialogmøderne med...
09.04.13
Skolebestyrelsens opgaver efter konfliktens ophør
Bed skolelederen om en redegørelse for tabte timer og henstil til kommunen, at de sparede lønudgifter bruges på at indhente forsømte timer.