Ny kampagne om inklusion

Ny kampagne om inklusion

Skole og Forældre skal sammen med Det Centrale Handicapråd gennemføre en oplysningskampagne om inklusion.

Undervisningsministeriet har netop bevilget 3,5 millioner kroner til en kampagne, der skal klæde skolebestyrelserne på til dialog om inklusion. Kampagnen skal blandt andet give skolebestyrelserne redskaber til at lave en politik for hver enkelt skoles holdning til mangfoldighed.

- Skolebestyrelserne skal have værktøjer til at tage dialogen om børnenes forskellighed helt ud i hver enkelt klasse, så mangfoldighed opleves som meningsfyldt af forældrene. Kampagnen skal helt konkret få skolebestyrelserne til at lave en politik for inklusion, så den har forældrenes opbakning, siger Benedikte Ask Skotte, formand for Skole og Forældre.

Skole og Forældre vil gerne sikre, at de elever, der har særlige behov, i praksis får de rigtige undervisnings- og støttetilbud i de normale klasser. Derfor er den nye kampagne et vigtigt skridt på vejen til at inkludere flere elever på en kvalificeret måde.

- Forskellighed er en styrke og det er naturligt, at folkeskolen afspejler det lokalsamfund, som skolen er en del af, men resurser og lærernes kvalifikationer skal følge de børn, der er i klasserne. På den måde kan forældrene være trygge ved, at alle børn får et ordentligt undervisningstilbud, siger Benedikte Ask Skotte.

Baggrunden for kampagnen er, at en del forældre opfatter diskussionen om inklusion som en simpel spareøvelse. Viden og forskning har imidlertid gjort os klogere på, hvordan børn lærer bedst. Derfor vil Skole og Forældre gerne være med til at flytte midler ind i normalundervisningen.

- Vi ved, at børn lærer og udvikler sig i fællesskaber, både med nogen de ligner og nogen, de er forskellige fra. Derfor er der meget, der tyder på, at vi kan bruge pengene bedre i den normale undervisning til alles fordel, siger Skole og Forældres formand.

Kampagnen sættes i gang i løbet af det kommende skoleår, altså skoleåret 2012-2013.

Udgivet den

10. april 2012

af

fzb

Læs også

09.05.12
Skuffende at Skolerådet glemmer skolebestyrelsen
Skolerådet beskæftiger sig indgående med folkeskolens ledelse i sin beretning for 2012, men glemmer fuldstændig skolebestyrelsen.
09.08.12
Manifest for Ny Nordisk Skole klar til brug i skolen
Manifestet kan bruges som inspiration for skolebestyrelserne til at lave værdiregelsæt i folkeskolen.