Formandens Blog

Formandens Blog

15.11.18
Skole og Forældre ser frem til mere indflydelse og mere uddannelse til skolebestyrelsesmedlemmerne i forhandlingerne om justeringer af folkeskolereformen.
11.10.18
Oplysning til skolen om eleverne: Ny rapport fra EVA viser, hvad eleverne synes er god undervisning
20.08.18
Tidligere fik hver femte elev udsat skolestarten. I dag er det kun en ud af 15 børn – og det er kommunen, der bestemmer.
Uro i klassen er et fælles ansvar
Som forældre ved vi godt, at vi skal sikre os, at vores børn er udhvilede, har en sund madpakke i tasken sammen med de rigtige bøger og idrætstøjet - det er vores ansvar - vi ved også, at vi skal...
Skole og Forældres forman opfordrer vælgerne til kommunalvalget til at se på skolepolitikken, når der skal sættes kryds ved kommunalvalget
Skolebestyrelsen skal være tæt på forældrene og ikke fyldes op med særinteresser
Skole og Forældre foreslår partnerskaber mellem skolerne, erhvervsliv og foreninger i stedet for direkte medlemskab af skolebestyrelsen
Skolebestyrelsernes vigtigste opgave det kommende skoleår er at sikre, at skolen bliver klart til at føre folkeskolereformen ud i livet når den i kraft om et år.
Lockout-pengene bliver for det meste på skolen, men bruges ikke altid på undervisning
Hver dag sin skolenyhed - i dag er nyheden, at halvdelen af alle vikartimer varetages af personer, som ikke har en læreruddannelse eller noget der ligner en læreruddannelse.
Vi kan gøre det bedre, også uden at lave folkeskolen om til en kineserskole
Skolen er livsnerven i børnenes og familiernes hverdag
Skole og Forældres formand opfordrer KL og lærererne til at finde en løsning og ikke tage elever og forældre som gidsler i konflikten
Opkvalificering af skolebestyrelsesmedlemmerne vil give bedre folkeskoler.
Forældrenes arbejdsmarked og skolernes vinterferie passer ikke altid sammen.
Bruger skolebørn tiden hensigtsmæssigt?
Elevplaner er et godt værktøj i skole-hjem samarbejdet.
Hver sjette skole er lukket siden 2007 og skolelukningerne fortsætter.
Skole og Forældres nye landsformand fortæller, hvad hendes visioner er for foreningen de kommende år.
LEGE-grupper er en god ide, har en langsigtet virkning og stor betydning for børnenes trivsel, tolerance og tryghed.

Sider