Nyheder

Nyhedsslider

Nyheder

Skole og Forældres nyheder
22.08.17
Registrering af skolens elevtal og nye skolebestyrelsesmedlemmer i Skole og Forældres nye medlemssystem
26.06.17
Landsmødet afholdes i år fredag d. 17. november fra kl. 16.30 til lørdag d. 18. november kl. 16.00 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.
31.05.17
17 gratis kurser til skolebestyrelsen tilbage i DropMob
Hvordan kan forældrene støtte deres børns faglige udvikling, hvis der ikke længere skal laves lektier derhjemme? Det har kun ganske få et bud på, viser ny undersøgelse i magasinet Skolebørn.
Få overblik over blandt andet Undervisningsministeriets materialer om folkeskolereformen.
Velkomstpublikation til de nye skolebestyrelser, med information, inspiration og ideer.
Den gode overlevering, værktøjskasse og håndbøger til de nye bestyrelser.
De nyvalgte skolebestyrelser på samtlige danske folkeskoler vil til september modtage en gratis startpakke. Pakken består af to eksemplarer af Skolebestyrelsens Håndbog og fem eksemplarer af...
Hver kommune har nu ansvar for, at der er penge nok til folkeskolereform og vellykket inklusion, når budgetterne lægges til efteråret.
Skole og Forældres instruktørkorps deltager i over 100 møder om folkeskolereformen i løbet af 2014.
Knap 7 ud af 10 skolebestyrelsesformænd mener der er for få penge til folkeskolerne i de kommunale budgetter, når folkeskolereformen skal indføres næste skoleår. Det viser en ny undersøgelse, som...
Se vinderne af Facebook-konkurrencen: Hvad skal have en hånd på jeres skole?
Bekymrende, at hver tredje elev mener de voksne gør for lidt, når børn mobbes i skolen.
Skolebestyrelser har reel indflydelse, men mangler interesse fra forældrene.
Bekymrende, at kommuner kan halvere antallet af kvalitetsrapporter.
Lovforslag sænker krav til elevplaner i de naturvidenskabelige og praktisk/kreative fag.
Læs forslag til køreplan for implementeringen af folkeskolereformen.
Ny valgbekendtgørelse, inspiration og muligheder
Danske elever er, ligesom sidst, tæt på OECD-gennemsnittet i den nye PISA-undersøgelse.
De delegerede tog fra Skole og Forældres landsmøde med opgaven om at få folkeskolereformen til at lykkedes gennem dialog med interessenterne omkring folkeskolen og med budskabet om, at...
Skole og Forældre mener skolebestyrelserne skal fokusere på at sætte ambitiøse mål for elevernes læring og trivsel, når folkeskolereformen skal implementeres.
Meget tilfredsstillende med 1200 deltagere på inklusionskurser for skolebestyrelsesmedlemmer.
Status i forhold til valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen 2014.
Set fra et forældresynspunkt er der rigtig mange gode elementer i regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne, men også mangler.
Mange forældre mener ikke, at de har de nødvendige kompetencer til at løfte opgaverne i folkeskolens skolebestyrelse. Regeringen har derfor afsat 12,3 millioner kroner til et kompetenceløft af...
Skole og Forældre håber en helt ny milliard vil give folkeskolereformen en saltvandsindsprøjtning.
Beklageligt at folkeskolereformen vil give kommunerne mere magt på bekostning af skolebestyrelserne.
Der forestår et stort arbejde for skolebestyrelser, skoleledere og kommunerne med implementering af den kommende folkeskolereform.
Læs Skole og Forældres forslag til, hvordan skolebestyrelserne kan tage folkeskolernes forhold op i den kommende kommunalvalgkamp.
Kurser for skolebestyrelser om inklusion på vej i alle kommuner.
5 ideer, som kan styrke kandidatopstillingen blandt forældrene:
Forældre tøver med at anbefale unge en erhvervsuddannelse, når der er stor mangel på praktikpladser.
Elever er kun ansvarlig for skader på skolens udstyr, hvis de opfører sig uagtsomt eller direkte udøver hærværk. Samtidig gælder forældrenes forsikring normalt kun i 30 dage, når der er tale om udlån.

Sider