Nyheder

Nyhedsslider

Nyheder

Skole og Forældres nyheder
13.10.17
Skole og Forældres sekretariat er ferielukket
12.10.17
Skole og Forældres medlemsundersøgelse viser et behov for foreningens materialer om skolebestyrelsens arbejde med budgettet, samarbejdet i skolebestyrelsen og skolebestyrelsens indflydelse generelt.
11.10.17
En undersøgelse fra Skole og Forældre viser, at forældre ønsker færre elever i klasserne, mere ro i timerne og flere penge til folkeskolen.
Stigende forældreutilfredshed skyldes især manglende eller dårlig implementering af folkeskolereformens elementer.
Nyt onlinehæfte med råd til skolebestyrelsens arbejde med elevernes læringsudbytte.
Mette With Hagensen blev genvalgt som formand på Skole og Forældres landsmøde.
Skole og Forældre holder landsmøde 14. – 15. november i Middelfart. Omkring 220 delegerede har meldt deres ankomst.
Den individuelle uddannelsesvejledning er nu overladt til mor og far for otte ud af ti elever. Mange forældre frygter, at deres barn vælger den forkerte ungdomsuddannelse.
Ny undersøgelse viser, at seks ud af 10 skoler har problemer med indeklimaet.
Skole og Forældre opfordrer skolebestyrelserne til at føre tilsyn med resultaterne af de nationale test på hver enkelt skole.
Ingen kan bedre end læreren tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb der tager højde for børnenes faglige og personlige udviklingsniveau og sigter på fagets kompetencemål
Nye resultater fra SFIs børnepanel på 9000 elever i 5.-7. klasse viser, at langt de fleste elever, også de inkluderede, både individuelt og kollektivt trives godt i skolen.
Skolebestyrelsesarbejdet i 2014 og 2015 bliver præget af folkeskolereformen, der skal implementeres på alle skolerne.
Hvordan kan forældrene støtte deres børns faglige udvikling, hvis der ikke længere skal laves lektier derhjemme? Det har kun ganske få et bud på, viser ny undersøgelse i magasinet Skolebørn.
Få overblik over blandt andet Undervisningsministeriets materialer om folkeskolereformen.
Velkomstpublikation til de nye skolebestyrelser, med information, inspiration og ideer.
Den gode overlevering, værktøjskasse og håndbøger til de nye bestyrelser.
De nyvalgte skolebestyrelser på samtlige danske folkeskoler vil til september modtage en gratis startpakke. Pakken består af to eksemplarer af Skolebestyrelsens Håndbog og fem eksemplarer af...
Hver kommune har nu ansvar for, at der er penge nok til folkeskolereform og vellykket inklusion, når budgetterne lægges til efteråret.
Skole og Forældres instruktørkorps deltager i over 100 møder om folkeskolereformen i løbet af 2014.
Knap 7 ud af 10 skolebestyrelsesformænd mener der er for få penge til folkeskolerne i de kommunale budgetter, når folkeskolereformen skal indføres næste skoleår. Det viser en ny undersøgelse, som...
Se vinderne af Facebook-konkurrencen: Hvad skal have en hånd på jeres skole?
Bekymrende, at hver tredje elev mener de voksne gør for lidt, når børn mobbes i skolen.
Skolebestyrelser har reel indflydelse, men mangler interesse fra forældrene.
Bekymrende, at kommuner kan halvere antallet af kvalitetsrapporter.
Lovforslag sænker krav til elevplaner i de naturvidenskabelige og praktisk/kreative fag.
Læs forslag til køreplan for implementeringen af folkeskolereformen.
Ny valgbekendtgørelse, inspiration og muligheder
Danske elever er, ligesom sidst, tæt på OECD-gennemsnittet i den nye PISA-undersøgelse.
De delegerede tog fra Skole og Forældres landsmøde med opgaven om at få folkeskolereformen til at lykkedes gennem dialog med interessenterne omkring folkeskolen og med budskabet om, at...
Skole og Forældre mener skolebestyrelserne skal fokusere på at sætte ambitiøse mål for elevernes læring og trivsel, når folkeskolereformen skal implementeres.
Meget tilfredsstillende med 1200 deltagere på inklusionskurser for skolebestyrelsesmedlemmer.
Status i forhold til valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen 2014.

Sider