Skolebestyrelsens håndbog

Skolebestyrelsens håndbog  

Skolebestyrelsens håndbog
Få indflydelse på skolens hverdag og udvikling

Håndbogen giver alle skolebestyrelsesmedlemmerne en grundlæggende viden og fælles referenceramme for arbejdet i deres skolebestyrelse.
Skolebestyrelsens håndbog sætter fokus på, hvordan I som forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer kan få afgørende indflydelse på jeres skoles hverdag og udvikling.

Håndbogen er tænkt som et arbejdsredskab og et opslagsværk. Den beskriver rammerne for skolebestyrelsens arbejde, skolebestyrelsens forskellige roller og kompetencer. Der gives konkrete anvisninger på forretningsorden, dagsordener samt mødereferater.

Eksempel på hvordan processen med et princip kan foregå, og hvordan skolebestyrelsens lovbestemte opgaver som fx tilsyn, værdiregelsæt, ansættelser og budget kan håndteres.
Indholdet i denne udgave af Skolebestyrelsens håndbog tager højde for de mange nye ændringer som følge af folkeskolereformen.

Køb af trykt udgave - Husk 50 % rabat til medlemmer:
Pris for trykt udgave:
Medlemspris: 179,00 kr. inkl. moms
Ikke-medlemspris: 358,00 kr. inkl. moms

Køb af elektronisk udgave - Husk 50 % rabat til medlemmer:
E-håndbogen udgør 9,64 MB, den kan ikke printes og kopieres

PDF til skoler med 15 brugerlicenser:
Medlemspris: 999,00 kr. inkl. moms

PDF til skoler med 15 brugerlicenser:
Ikke-medlemspris: 1998,00 kr. inkl. moms

ISBN: 978-87-91147-67-0

Ophavsretten tilhører Skole og Forældre. Kopiering til andre formål end eget brug er ikke tilladt.

358,00 kr.

Minimumssalg: 

1
Oversigt over udgivelser

Andre udgivelser

Til fri download og køb: Hæfte 6: Skolebestyrelsens arbejde - indflydelse gennem samarbejde Skolebestyrelsen og de enkelte...
Til fri download og køb: Hæfte 7: Skolebestyrelsens arbejde - indflydelse gennem budgettet Skolebestyrelsen skal godkende skolens budget....
Skolebørn nr. 4 2016
Skolebørn - magasin for forældre til børn i folkeskolen. Skolebørn udgives af Landsorganisationen Skole og Forældre. I magasinet Skolebørn finder...
Til fri download og køb: Hæfte 5: Skolebestyrelsens arbejde - tilsyn med skolen En skolebestyrelse skal føre tilsyn med skolens...