Kontaktforældre

Kontaktforældre

Kontaktforældre udfører en vigtig opgave. De arrangerer sociale aktiviteter, som ryster klassen sammen, og de fungerer samtidigt som et vigtigt bindeled mellem klassens forældre, lærere og pædagoger og mellem forældrene og skolen bestyrelse og ledelse. Her kan du læse mere om arbejdet som kontaktforælder.