Interne udvalg og netværk

Interne udvalg og netværk

Skole og Forældres interne udvalg og netværk

Kursusudvalg:

Kursusudvalget består af 3 repræsentanter valgt af og blandt Hovedbestyrelsesmedlemmerne, 2 repræsentanter valgt af og blandt instruktørnetværket, samt en repræsentant valgt af og blandt Forretningsudvalget medlemmer.

Se kommissorium.

Formand for kursusudvalget: Michael Dyrehave

Michael Dyrehave, Slagelse, repræsentant for instruktørnetværket:
michael@dyrehave.com
Bente Brandstrup, Nyborg, repræsentant for hovedbestyrelsen:
bente@bentebrandstrup.dk
Grethe Bremer, Skanderborg, repræsentant for forretningsudvalget:
grethe.bremer@gefiber.dk
Birgitte Christensen, Viborg, repræsentant for hovedbestyrelsen:
bchristensen67@gmail.com
Christian Junget Madsen, Guldborgsund, repræsentant for hovedbestyrelsen:
christianmadsen@gmail.dk
Karen Frederikke Lagui, København, repræsentant for instruktørnetværket:
kflagui@gmail.com 

 

Politikudvalg 

Politikudvalget består af 3 faste medlemmer.

Se kommissorium.

Medlemmer:
Mette With Hagensen, Varde Kommune: mwh@skole-foraeldre.dk
Birgitte Christensen, Viborg Kommune: bchristensen67@gmail.com
Anders Høgsbro Madsen, Københavns Kommune: ahm@novolog.dk

 

Netværk for specialundervisning (NFS)

Netværkets styregruppe består af 5 medlemmer, hvoraf de 2 medlemmer er valgt  af og blandt Skole og Forældres hovedbestyrelse og de øvrige 3 medlemmer er valgt på NFS årsmøde 2017.

Se kommissorium.

Medlemmer:
Bente Brandstrup, Nyborg Kommune, repræsentant for hovedbestyrelsen:
 bente@bentebrandstrup.dk
Dorthe Pelle Nielsen, Københavns Kommune: repræsentant for hovedbestyrelsen:
dopeni@gmail.com
Bo Grønvall Christensen, Sønderborg Kommune, valgt på årsmøde 2017:
Bo.Christensen.NFS@Gmail.com
Carsten Holm, Aarhus Kommune, valgt på årsmøde 2017
Jacob Vibe, Syddjurs Kommune, valgt på årsmøde 2017

 

Se også:
Skole og Forældres ledelse

Senest opdateret den

16. oktober 2017

af

lej

Læs også

Skole og Forældres landsmøde 2016. Foto: Maj Carboni.
30.08.10
Landsmøde
Landsmødet er Skole og Forældres højeste myndighed. Læs referater, årsberetninger og arbejdsprogrammer.
15.02.12
Ledige stillinger
Ledige stillinger i Skole og Forældre