Interne udvalg og netværk

Interne udvalg og netværk

Skole og Forældres interne udvalg og netværk

Kursusudvalg:

Kursusudvalget består af 3 repræsentanter valgt af og blandt Hovedbestyrelsesmedlemmerne, 2 repræsentanter valgt af og blandt instruktørnetværket, samt en repræsentant valgt af og blandt Forretningsudvalget medlemmer.

Se kommissorium

Formand for kursusudvalget: Michael Dyrehave

Michael Dyrehave, Slagelse, repræsentant for instruktørnetværket:
michael@dyrehave.com
Jan Overby Kirkegaard, Silkeborg, repræsentant for instruktørnetværket:
jok71@fiberpost.dk
Rasmus K. Edelberg, Frederiksberg,  repræsentant for forretningsudvalget:
rae@skole-foraeldre.dk
Grethe Bremer, Skanderborg, repræsentant for hovedbestyrelsen:
grethe.bremer@gefiber.dk
Sheku Amadu Jalloh, København, repræsentant for hovedbestyrelsen:
sj@kb.dk
Kristina Themsen, Vordingborg, repræsentant for hovedbestyrelsen:
kristina@themsen.net

Politikudvalg 

Politikudvalget består af 3 faste medlemmer.

Se kommissorium

Medlemmer:
Mette With Hagensen, Varde Kommune: mwh@skole-foraeldre.dk
Toke Arndal, Assens Kommune: tarndal@gmail.com
Bo Grønvall Christensen, Sønderborg Kommune: Bo.Christensen.NFS@Gmail.com
 

Netværk for specialundervisning (NFS)

Netværkets styregruppe består af 5 medlemmer, hvoraf de 2 medlemmer er valgt  af og blandt Skole og Forældres hovedbestyrelse og de øvrige 3 medlemmer er valgt på NFS årsmøde 2018.

Se kommissorium

Medlemmer:
Bente Brandstrup, Nyborg Kommune, repræsentant for hovedbestyrelsen:
 bente@bentebrandstrup.dk
Anna Frejlev, Gentofte Kommune, repræsentant for hovedbestyrelsen:
annafrejlev@hotmail.co.uk
Bo Grønvall Christensen, Sønderborg Kommune, valgt på årsmøde 2018:
Bo.Christensen.NFS@Gmail.com
Karen Frederikke Lagui, Københavns Kommune, valgt på årsmøde 2018
Dorte Zengraff Larsen, Slagelse Kommune, valgt på årsmøde 2018

 

Se også:
Skole og Forældres ledelse

Senest opdateret den

9. april 2018

af

lej

Læs også

20.11.15
Projekter
Skole og Forældre har været en del af en lang række projekter på folkeskoleområdet. Læs mere om dem her.
Skole og Forældres landsmøde 2016. Foto: Maj Carboni.
30.08.10
Landsmøde
Landsmødet er Skole og Forældres højeste myndighed. Læs referater, årsberetninger og arbejdsprogrammer.