Interne udvalg og netværk

Interne udvalg og netværk

Skole og Forældres interne udvalg og netværk

Kursusudvalg:

Kursusudvalget består af 3 repræsentanter valgt af og blandt Hovedbestyrelsesmedlemmerne, 2 repræsentanter valgt af og blandt instruktørnetværket, samt en repræsentant valgt af og blandt Forretningsudvalget medlemmer.

Se kommissorium

Formand for kursusudvalget: Michael Dyrehave

Michael Dyrehave, Slagelse, repræsentant for instruktørnetværket:
michael@dyrehave.com
Grethe Bremer, Skanderborg, repræsentant for hovedbestyrelsen:
grethe.bremer@gefiber.dk
Sheku Amadu Jalloh, København, repræsentant for hovedbestyrelsen:
sj@kb.dk
Kristina Themsen, Vordingborg, repræsentant for hovedbestyrelsen:
kristina@themsen.net
Karen Frederikke Lagui, København, repræsentant for instruktørnetværket:
kflagui@gmail.com 
 

Politikudvalg 

Politikudvalget består af 3 faste medlemmer.

Se kommissorium

Medlemmer:
Mette With Hagensen, Varde Kommune: mwh@skole-foraeldre.dk
Toke Arndal, Assens Kommune: tarndal@gmail.com
Bo Grønvall Christensen, Sønderborg Kommune: Bo.Christensen.NFS@Gmail.com
 

Netværk for specialundervisning (NFS)

Netværkets styregruppe består af 5 medlemmer, hvoraf de 2 medlemmer er valgt  af og blandt Skole og Forældres hovedbestyrelse og de øvrige 3 medlemmer er valgt på NFS årsmøde 2017.

Se kommissorium

Medlemmer:
Bente Brandstrup, Nyborg Kommune, repræsentant for hovedbestyrelsen:
 bente@bentebrandstrup.dk
Anna Frejlev, Gentofte Kommune, repræsentant for hovedbestyrelsen:
annafrejlev@hotmail.co.uk
Bo Grønvall Christensen, Sønderborg Kommune, valgt på årsmøde 2017:
Bo.Christensen.NFS@Gmail.com
Carsten Holm, Aarhus Kommune, valgt på årsmøde 2017
Jacob Vibe, Syddjurs Kommune, valgt på årsmøde 2017

 

Se også:
Skole og Forældres ledelse

Senest opdateret den

17. januar 2018

af

lej

Læs også

20.11.15
Eksterne råd og udvalg
Skole og Forældre deltager i en række råd og udvalg for at varetage folkeskoleforældrenes interesser
15.02.12
Ledige stillinger
Ledige stillinger i Skole og Forældre