Hæfte 1: Introduktion

Hæfte 1: Introduktion  

Til fri download og køb:

Hæfte 1: Skolebestyrelsens arbejde - introduktion
Er første hæfte i en serie af 8 hæfter, som behandler centrale emner i skolebestyrelsens arbejde.
Introduktionshæfte til nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer. Det introducerer kort og konkret til arbejdet i skolebestyrelsen, så de nye hurtigere får tilgang til arbejdet og rammerne.
Hæftet søger også at motivere og inspirere medlemmerne og at de får fokus på den langsigtede skoleudvikling.

Køb af trykt udgave - Husk 50 % rabat til medlemmer:
Minimumssalg 5 stk.
Herefter kan der købes det ønskede antal til 35,00 pr. stk. for medlemmer

Medlemspris: 175,00 kr. for 5 stk. inkl. moms

Minimumssalg 5 stk.
Herefter kan der købes det ønskede antal til 70,00 pr. stk. for ikke medlemmer

Ikke-medlemspris: 350,00 kr. for 5 stk. inkl. moms

ISBN: 978-87-91147-68-9

Download som pdf
70,00 kr.

Minimumssalg: 

5
Oversigt over udgivelser

Andre udgivelser

Hæftet her er ment som en praktisk håndsrækning til skolebestyrelser i det vigtige og komplekse arbejde med inklusion. Hæftet giver indsigt i de...
En ny opdateret udgave af Skolebestyrelsens håndbog er nu klar til de nytiltrådte skolebestyrelsesmedlemmer.  Kort om Skolebestyrelsens...
Langt de fleste skoler har en kontaktforældreordning, men ofte er der uklarhed om deres rolle og opgaver. Skole og Forældre har derfor udarbejdet...
Til fri download og køb: Hæfte 6: Skolebestyrelsens arbejde - indflydelse gennem samarbejde Skolebestyrelsen og de enkelte...