Eksterne råd og udvalg

Eksterne råd og udvalg

Skole og Forældre deltager i en række råd og udvalg for at varetage folkeskoleforældrenes interesser

Skole og Forældre lader sig repræsentere i råd, udvalg og andre fora, dersom dette i væsentlig omfang understøtter foreningens formål og arbejdsprogram. De pågældende

repræsentanter har til ansvar løbende at vurdere relevansen af arbejdet i de forskellige fora. Proceduren for udpegning af repræsentanter følger vedtægterne om, at det er

hovedbestyrelsen der udpeger, men at formandskabet eller forretningsudvalget kan udpege dersom det kræves.

Se listen over råd og udvalg her

Senest opdateret den

25. januar 2019

af

lej

Læs også

14.09.18
Nyheder og Høringssvar
Nyheder og høringssvar fra Skole og Forældre Aarhus
11.10.18
Projektansvarlig til Skole og Forældre
Projektansvarlig søges til udvikling af nye projekter