Generelt om kurser og oplæg

Generelt om kurser og oplæg

Læs om Skole og Forældres kurser og oplæg.

Skole og Forældres tilbud om kurser og oplæg
Skole og Forældre har gennem mange år arbejdet på at forbedre og udvikle samarbejdet mellem hjem og skole. Vi arbejder på alle niveauer i skolen bl.a. ved at rådgive og vejlede skolebestyrelserne i deres arbejde, kvalificere kontaktforældrenes rolle på skolen og hjælpe forældre og lærere til en større forståelse af, hvor vigtig det er at inddrage forældrene i barnets læring – både den faglige og den sociale.
Gennem et landsdækkende netværk af instruktører har Skole og Forældre mulighed for at tilbyde skolebestyrelser, skoler og kommuner kurser, foredrag og debatoplæg om de emner der er relevante og aktuelle.

Skole og Forældres instruktører
Skole og Forældres instruktørnetværk består af forældre, der alle er eller har været skole-bestyrelsesmedlemmer. De er uddannet til at formidle den erfaring som Skole og Forældre har samlet gennem årene, give gode idéer og motivere til videre forløb. Instruktørerne formidler de forskellige temaer med fokus på forældrenes muligheder i samarbejde med skolen.
Instruktørnetværket består pt. af: Peter Andersen, Grethe Bremer, Michael Brix-Riisager, Rikke Christensen, Bo Christiansen, Michael Dyrehave, Kristian Frydkjær, Mette With Hagensen, Jens Haugaard, Rikke May Kristthorsson, Karsten Juel Lorenzen, Karen Frederikke Lagui, Finn Juel Larsen, Christian Junget Madsen, Karen Mogensen, Per N. Mortensen, Jan Overby Kirkegaard, Kjeld Schulz, Ulla Eichert Sehested, Lars Bøttern Steffensen, Merete Rehde Sørensen, Tom Vandsted, Pernille Vilhelmsen.

Generelle oplysninger
Det endelige program for jeres arrangement udformes i et samarbejde mellem jeres kontaktperson (skolebestyrelsesmedlem/skoleleder/kommunal embedsmand) og Skole og Forældres instruktør.

Her tænkes på:
Hvilke tema(er) I ønsker taget op?
Hvor fokus skal være?
Hvordan ønsker I der skal arbejdes med temaet fx gruppearbejde, debat?
Etc.

Det er også en god idé, hvis I som arrangør (skolen eller kommunen) overvejer, hvad der efterfølgende skal komme ud af aftenens forløb:
Ønsker vi konkret input til bestyrelsens arbejde?
Skal forældrene arbejde videre i klasserne sammen med lærerne?
Skal kontaktforældrenes arbejde kvalificeres i klasserne?
Skal der etableres en Trivselsambassadørordning?
Etc.

Senest opdateret den

18. december 2017

af

ia

Læs også

15.12.17
2. infoskrivelse vedr. skolebestyrelsesvalg 2018
Vigtige beslutninger og planlægning af forældremøde
21.10.15
Viden- og Erfaringsseminar 2016
Sæt X i kalenderen. Se datoerne for Viden- og Erfaringsseminarer 2016