Klassens kultur

Klassens kultur

Klassens kultur er afgørende for om der kan forekomme mobning i en klasse.

Mobning er ofte udtryk for en kultur hvor børnene på skift er angste for at blive holdt ude og derfor prøver at sikre sig ved at udstøde andre. Klassens kultur kan i høj grad påvirkes gennem klasseledelsen hos de lærere der har flest timer med klassen. De kan lægge en stemning af ”vi skal alle være her”, eller de kan være med til at udpege fejl på en måde der bidrager til mobningen.

Senest opdateret den

15. april 2015

af

cg

Læs også

30.09.10
Skolestruktur
Folkeskolen består af en 10-årig grundskole bestående af børnehaveklassen og 1.-9. klassetrin samt en 1-årig 10. klasse, jf. folkeskolelovens § 3....
01.09.10
Evaluering
Ved evaluering forstås vurdering og bedømmelse i forhold til et mål, en standard eller en norm.