Kurser for skolebestyrelsen

Kurser for skolebestyrelsen

Forslag til program og temaer for skolebestyrelsen

Eksempel: Program for et 2 timers kursus/oplæg, en hverdagsaften for skolebestyrelser

Kl. 19.00 – 19.50 Oplæg efter skolebestyrelsens ønsker/valg – se temaer herunder
Kl. 19.50 – 20.00 Kort pause evt. med forfriskning
Kl. 20.00 – 20.40 Enten oplæg til tema eller gruppearbejde/deltageraktivitet
Kl. 20.40 – 21.00 Opsamling af gruppearbejde/dialog om tema – evt. hvordan kommer vi videre?

Temaer og tidsplan udarbejdes i dialog mellem skolebestyrelsen/skolen og Skole og Forældres instruktør.
Alle temaer kan naturligvis ikke nås på en aften, men drøft med instruktøren hvad I ønsker.

Temaer for skolebestyrelsen:

 • Samarbejdet i skolebestyrelsen
 • Forventningsafklaring i forhold til arbejdet og samarbejdet
 • Skolebestyrelsens kompetence og cases om kompetence
 • Planlægning af arbejdet i skolebestyrelsen
 • Effektivisering af møder i skolebestyrelsen
 • Arbejde med underudvalg
 • Formøder blandt skolebestyrelsens forældre
 • Arbejde med værdiregelsæt
 • Tilsyn med undervisningens kvalitet
 • Evalueringsværktøjer: Tests i skolen og elevplaner
 • Hvad betyder lærernes metodefrihed?
 • Undervisningsmiljø
 • En trivselsambassadør-ordning på skolen
 • Skole/hjem-samarbejde
 • Rollefordeling i skolen
 • Giv eleverne en rolle i skolebestyrelsen
 • Arbejde med principper
 • Udarbejdelse af en trafikpolitik
 • M.fl. herunder andre aktuelle/relevante temaer som skolebestyrelsen ønsker taget op.

Pris for medlemsskoler: kr. 2.500,- + transport


Ønsker skolebestyrelsen et længere forløb, hvor flere temaer kan komme i spil kan fx et lørdagsprogram se således ud:

Eksempel: Lørdagskursus for skolebestyrelsen

Kl. 09.00 – 09.10  Velkomst
Kl. 09.10 – 09.50  Samarbejdet i skolebestyrelsen
                              Samarbejde mellem forskellige parter kræver vilje til at ville
                              Hvordan får vi det bedst mulige ud af de mange menneskelige ressourcer der er i skolebestyrelsen?
Kl. 09.50 – 10.00  Pause
Kl. 10.00 – 11.00  Skolebestyrelsens kompetence
                              Hvad er det skolebestyrelsen skal?
                              Hvad er det skolebestyrelsen kan?
                              Hvad er det skolebestyrelsen vil?
Kl. 11.00 – 12.00  Cases om kompetence - Afklaring af cases
Kl.12.00 - 13.00 Frokost
Kl. 13.00 – 13.45  Planlægning
                              Planlægning af arbejdet giver den ro og det overblik skolebestyrelsen har brug for
                              Hvordan planlægger vi arbejdet i forhold til det vi skal? Det vi kan? Det vi vil?
Kl. 13.45 – 14.30  Effektive skolebestyrelsesmøder
                              Dagsordenen som det værktøj til bedre møder og indflydelse på arbejdet
                              Hvad er din rolle og hvad kan du byde ind med?
Kl. 14.30 – 14.55  Evt. skolebestyrelserne drøfter i eget regi rammer for arbejdet/samarbejdet.
Kl. 14.55 – 15.00  Afslutning og afrunding

Pris for medlemsskoler (kl. 09.00 – kl. 14.30) kr. 9.000,- + transport

Senest opdateret den

3. maj 2017

af

cg

Læs også

08.05.15
Viden- og Erfaringsseminar 2015
Temaet var skolebestyrelsens arbejde med skole-hjem-samarbejde og andre reformtemaer.
16.06.14
Kursus for nye skolebestyrelser
Eller få ny inspiration til skolebestyrelsen