Kurser for skolebestyrelsen

Kurser for skolebestyrelsen

Forslag til program og temaer for skolebestyrelsen

Eksempel: Program for et 2 timers kursus/oplæg, en hverdagsaften for skolebestyrelser

Kl. 19.00 – 19.50 Oplæg efter skolebestyrelsens ønsker/valg – se temaer herunder
Kl. 19.50 – 20.00 Kort pause evt. med forfriskning
Kl. 20.00 – 20.40 Enten oplæg til tema eller gruppearbejde/deltageraktivitet
Kl. 20.40 – 21.00 Opsamling af gruppearbejde/dialog om tema – evt. hvordan kommer vi videre?

Temaer og tidsplan udarbejdes i dialog mellem skolebestyrelsen/skolen og Skole og Forældres instruktør.
Alle temaer kan naturligvis ikke nås på en aften, men drøft med instruktøren hvad I ønsker.

Temaer for skolebestyrelsen:

 • Samarbejdet i skolebestyrelsen
 • Forventningsafklaring i forhold til arbejdet og samarbejdet
 • Skolebestyrelsens kompetence og cases om kompetence
 • Planlægning af arbejdet i skolebestyrelsen
 • Effektivisering af møder i skolebestyrelsen
 • Arbejde med underudvalg
 • Formøder blandt skolebestyrelsens forældre
 • Arbejde med værdiregelsæt
 • Tilsyn med undervisningens kvalitet
 • Evalueringsværktøjer: Tests i skolen og elevplaner
 • Hvad betyder lærernes metodefrihed?
 • Undervisningsmiljø
 • En trivselsambassadør-ordning på skolen
 • Skole/hjem-samarbejde
 • Rollefordeling i skolen
 • Giv eleverne en rolle i skolebestyrelsen
 • Arbejde med principper
 • Udarbejdelse af en trafikpolitik
 • M.fl. herunder andre aktuelle/relevante temaer som skolebestyrelsen ønsker taget op.

Pris for medlemsskoler: kr. 2.500,- + transport


Ønsker skolebestyrelsen et længere forløb, hvor flere temaer kan komme i spil kan fx et lørdagsprogram se således ud:

Eksempel: Lørdagskursus for skolebestyrelsen

Kl. 09.00 – 09.10  Velkomst
Kl. 09.10 – 09.50  Samarbejdet i skolebestyrelsen
                              Samarbejde mellem forskellige parter kræver vilje til at ville
                              Hvordan får vi det bedst mulige ud af de mange menneskelige ressourcer der er i skolebestyrelsen?
Kl. 09.50 – 10.00  Pause
Kl. 10.00 – 11.00  Skolebestyrelsens kompetence
                              Hvad er det skolebestyrelsen skal?
                              Hvad er det skolebestyrelsen kan?
                              Hvad er det skolebestyrelsen vil?
Kl. 11.00 – 12.00  Cases om kompetence - Afklaring af cases
Kl.12.00 - 13.00 Frokost
Kl. 13.00 – 13.45  Planlægning
                              Planlægning af arbejdet giver den ro og det overblik skolebestyrelsen har brug for
                              Hvordan planlægger vi arbejdet i forhold til det vi skal? Det vi kan? Det vi vil?
Kl. 13.45 – 14.30  Effektive skolebestyrelsesmøder
                              Dagsordenen som det værktøj til bedre møder og indflydelse på arbejdet
                              Hvad er din rolle og hvad kan du byde ind med?
Kl. 14.30 – 14.55  Evt. skolebestyrelserne drøfter i eget regi rammer for arbejdet/samarbejdet.
Kl. 14.55 – 15.00  Afslutning og afrunding

Pris for medlemsskoler (kl. 09.00 – kl. 14.30) kr. 9.000,- + transport

Senest opdateret den

3. maj 2017

af

cg

Læs også

13.09.11
Forslag til program og temaer for forældre
Kurser for forældre
13.09.11
Priser og bestilling af kurser og oplæg
Her kan du læse mere om, hvordan du bestiller kurser og oplæg.