Sådan kommer vi videre

Sådan kommer vi videre

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere kommer sammen med anbefalinger til hvordan vi løser folkeskolens udfordringer

Folkeskolen står med en række akutte udfordringer. Udfordringer, der kræver samling og folkelig opbakning, hvis de skal løses.
Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere kommer med anbefalinger om:

  • Skolens rummelighed, samarbejdet mellem faggrupperne, tosprogede elever og skole-hjemsamarbejdet
  • Faglighed, sparring og tilsyn
  • Rekruttering, fastholdelse og udvikling af ledere og medarbejdere

En lang række af anbefalingerne er udgiftsneutrale. Flere af dem afbureaukratiserer skolens arbejde og vil give plads til øget fokus på undervisningsopgaven. Andre anbefalinger nødvendiggør tilførsel af ressourcer på en række af folkeskolens nøgleområder.

Fælles ansvar
Med oplægget vil vi signalere det fælles ansvar, elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere har for at sikre samarbejdet om vores fælles folkeskole.

Oplægget er i november 2007 overrakt til Undervisningsminister Bertel Haarder og sendt til Folketingets partier. Vi vil tage kontakt til det nye Uddannelsesudvalg, så snart det er nedsat.

Læs hele oplægget

Senest opdateret den

25. januar 2019

af

cg

Læs også

31.08.10
En forandret afgangsprøve - en forandret folkeskole
Tiden er inde til at ændre folkeskolens afgangsprøve.
31.08.10
Bedre læring til Danmarks Børn
Hvis læringsresultaterne for børn i Danmark skal forbedres kan det ikke nytte kun at se på forholdene i skolerne. Vi skal blive bedre til at udnytte...