Sæt loft over SFO-taksterne

Sæt loft over SFO-taksterne

Uholdbart, at SFO nu er dyrere end børnehave.

Nye tal viser, at det nu i gennemsnit er dyrere at have sit barn i SFO end i børnehave - på trods af, at børnene bliver passet flere timer i børnehaven end i SFO.

- Jeg synes regeringen skal indføre et loft over forældrebetaling i SFO, så reglerne for børnehave og SFO bliver sammenlignelige, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

Hun mener det er uholdbart, at SFO'en er dyrere end børnehaven.

- Nogle forældre vil vælge SFO fra, hvis den bliver for dyr. Konsekvensen kan blive, at børn i en tidlig alder kommer til at sidde alene hjemme foran fjernsynet i stedet for at være i SFO sammen med kammerater i et positivt fællesskab, siger Benedikte Ask Skotte.

SFO bidrager til, at børnene får muligheder for at lave netværk og fællesskaber med indhold. SFO er også et af de steder, hvor der er voksenkontakt, og det er der ikke for meget af i dag.

- Det giver ingen mening at sætte prisen på SFO så højt op. Man kan godt ønske sig, at kommunerne tænker langsigtet og tager det gode børneliv alvorligt, som Kommunernes Landsforening profilerer sig på i øjeblikket, siger Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte.

Skole og Forældre er ikke i tvivl om, at kommunerne bruger SFO-taksterne som løsning på kommunernes økonomiske udfordringer.

- Kommunerne er pressede økonomisk. SFO-taksten har ikke noget loft over forældrebetalingen. Derfor ser vi taksterne til SFO eksplodere. De nye tal dokumenterer, at kommunerne ikke har disciplin til at holde taksterne på et rimeligt niveau. Forældrene har brug for at både Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini og kommunerne hanker op i sig selv, så taksterne ikke kommer ud af kontrol på det her område, siger Benedikte Ask Skotte.

Udgivet den

14. februar 2012

af

fzb

Læs også

23.02.17
Årsmøde i netværk for specialundervisning
Tilmeld dig årsmøde i specialundervisningsnetværket - for forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelser.
04.06.13
Fordybelsestid og kortere skoledag
Folkeskolereformen må ikke kuldsejle på grund af uenighed om obligatorisk lektiecafe og skoledagens længde.