Hjælp til høringssvar om budgetmodeller

Hjælp til høringssvar om budgetmodeller

Vores kommune har bedt om et høringssvar til en række mulige budgetmodeller for folkeskolen. Kan vi få noget sparring i den forbindelse?

Svar:

Kommunens budgetmodel bestemmer, hvordan de kommunale midler til folkeskolen bliver fordelt på hver enkelt skole.

Budgetmodellerne ser forskellige ud fra kommune til kommune, men følgende parametre findes i mange kommunale budgetmodeller:

 • Grundbeløb
 • Skolens elevtal
 • Skolens socioøkonomiske grundlag
 • Udgifter til specialundervisning

Generelt kan man sige, at budgetmodeller:

 • Bør afspejle virkeligheden i rimelig grad 
 • Ofte medfører bestemte incitamentsstrukturer
 • Er tættere på virkeligheden jo flere parametre den indeholder
 • Skal kalibreres, så effekter af ændringer modsvarer virkeligheden
 • Kan understøtte bestemte målsætninger

I princippet kan man anbringe et hvilket som helst parameter i en budgetmodel, eksempelvis resultater i trivselsundersøgelser, klassekvotienter, afgangskarakterer efter 9. klasse, konkurrenceudsathed i forhold til privatskoler, andel tid som lærerne underviser m.v.

De grundlæggende overvejelser, som skolebestyrelserne bør have, er følgende: 

 • Tager budgetmodellen højde for, hvordan virkeligheden faktisk er?
 • Hvilken udvikling i skolesystemet vil budgetmodellen medføre?
 • Hvilken udvikling ønsker skolebestyrelsen, at budgetmodellen skal understøtte?

Budgetmodeller kan være komplekse og i nogle tilfælde drive en udvikling i en bestemt retning, som kun få har gjort sig klart og som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med de øvrige beslutninger, man tager i en kommune om skolevæsenets udvikling.

Det er svært at pege på en bestemt budgetmodel som den optimale, fordi det afhænger af, hvilke udfordringer, jeres skoler har i dag, og hvor I gerne vil hen. I kan spørge jer selv: 

 • Hvad er det største problem på skolerne i kommunen i dag? 
 • Hvor vil I gerne hen?
 • Understøtter budgetmodellen løsningen af jeres største problemer og hjælper den jer til at nå jeres mål?

 

Senest opdateret den

20. april 2017

af

pe

Læs også

23.10.15
Brug af data
Der bliver efterhånden lavet rigtig mange data, som skolebestyrelserne kan bruge. Læs her om god praksis for anvendelsen af data.
10.05.17
Skolebestyrelsens samarbejde med forældrene
Forældrerepræsentanterne har det største bagland. Det kan synes uoverskueligt at være i kontakt med alle. Skolebestyrelsen kan fokusere på at have en...