Principper for støtte til lokalafdelingerne

Principper for støtte til lokalafdelingerne

I nedestående kan principper for ansøgning af støtte til lokalafdelingerne ses.

Støtte til lokalafdelingerne uddeles efter følgende retningslinjer:

1. Der afsættes ikke noget fast rammebeløb til støtte for de enkelte lokalafdelinger

2. Støtte gives til følgende formål:

  1. Udgifter til foredragsholdere o.l. i forbindelse med møder for medlemmerne eller den bredere offentlighed
  2. Udgifter til traktement mv. i forbindelse med møder eller kurser for medlemmerne eller den bredere offentlighed
  3. Udgifter til skolepolitiske initiativer og kampagner

3. Der kan i begrænset omfang og efter forudgående aftale gives støtte til mødeomkostninger, kontorhold o.l.

Støtte gives efter indsendt ansøgning til post@skole-foraeldre.dk, inklusiv budget og beskrivelse af formål. Beløb op til 1000 kr. kan bevilges af sekretariatet, så længe de klart ligger inden for ovennævnte støtteformål. Beløb over 1000 kr. forelægges forretningsudvalget til afgørelse.

Godkendt af forretningsudvalget d. 9. januar 2010

Senest opdateret den

7. december 2018

af

mr

Læs også

14.09.18
Nyheder og Høringssvar
Nyheder og høringssvar fra Skole og Forældre Aarhus
30.08.18
Drop de store nedskæringer på skoleområdet i Århus
Aarhus Kommune skal have råd til en lokal folkeskole i en god kvalitet.