Undervisningsministeriets hæfter

Undervisningsministeriets hæfter

Undervisningsministeriet udgav i 1998 en række hæfter om skolebestyrelsens arbejde. Der er siden blevet ændret i lovgivningen på nogle punkter, men i al væsentlighed er hæfterne stadig gyldige vejledninger i skolebestyrelsens arbejde. Alle hæfterne er tilgængelige her.

 

Hæfte 1. Skolebestyrelsen. Hvorfor og hvordan?
Hæftet beskriver de grundlæggende betingelser for skolebestyrelsens arbejde og behandler kort de forskellige kompetenceområder, som beskrives mere indgående i de efterfølgende hæfter.

Hæfte 2. Skolebestyrelsen. Tilsyn
Her behandles foruden skolebestyrelsens tilsynspligt, også skolelederens, forældrenes og kommunalbestyrelsens tilsynspligt.

Hæfte 3. Skolebestyrelsen. Budget
Hæftet forklarer forholdene omkring skolens budget og beskriver nøje, hvilken kompetence henholdsvis kommunalbestyrelsen, skolelederen og skolebestyrelsen har i forhold til budgettet. 

Hæfte 4. Skolebestyrelsen. Samarbejde i bestyrelsen
Hæftet handler om reglerne for arbejdet i skolebestyrelsen og om skolebestyrelsens kontakt med sit bagland, altså forældre, medarbejdere og elever.

Hæfte 5. Skolebestyrelsen. Kontakten udadtil
Fokus er på samarbejdet med politikerne og skolens øvrige omverden. 

Hæfte 6. Skolebestyrelsen. Undervisningens indhold
Hæftet handler om skolebestyrelsens muligheder for indflydelse på undervisningens indhold.

Hæfte 7. Skolebestyrelsen. Ansættelse og afskedigelse
Hovedvægten i hæftet er lagt på skolebestyrelsens medvirken og muligheder i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af skolens medarbejdere.

Hæfte 8. Skolebestyrelsen. Ordensregler
Her handler det om skolebestyrelsens arbejde med at fastsætte skolens ordensregler. Vær opmærksom på, at der siden er kommet regler om, at skolebestyrelsen også fastsætter et værdiregelsæt og en antimobbestrategi.

 

Senest opdateret den

3. maj 2017

af

pe

Læs også

30.09.10
Ordensregler og værdiregelsæt
Skolebestyrelsen fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt og kan fastsætte principper for anvendelse af foranstaltninger over for elever, der...
07.02.17
Kan kommunalbestyrelsen beslutte, at en af dem skal deltage i vores skolebestyrelsesmøde?
På vores naboskole er der en kommunalpolitiker, der deltager i skolebestyrelsesmøderne som repræsentant for kommunalbestyrelsen. Er det lovligt?