Undervisningsministeriets hæfter

Undervisningsministeriets hæfter

Undervisningsministeriet udgav i 1998 en række hæfter om skolebestyrelsens arbejde. Der er siden blevet ændret i lovgivningen på nogle punkter, men i al væsentlighed er hæfterne stadig gyldige vejledninger i skolebestyrelsens arbejde. Alle hæfterne er tilgængelige her.

 

Hæfte 1. Skolebestyrelsen. Hvorfor og hvordan?
Hæftet beskriver de grundlæggende betingelser for skolebestyrelsens arbejde og behandler kort de forskellige kompetenceområder, som beskrives mere indgående i de efterfølgende hæfter.

Hæfte 2. Skolebestyrelsen. Tilsyn
Her behandles foruden skolebestyrelsens tilsynspligt, også skolelederens, forældrenes og kommunalbestyrelsens tilsynspligt. (Folkeskolelovens paragraf om skolebestyrelsens tilsynspligt fik ny formulering i 2009. Lovens indhold og betydning er dog den samme. Læs mere om det her.)

Hæfte 3. Skolebestyrelsen. Budget
Hæftet forklarer forholdene omkring skolens budget og beskriver nøje, hvilken kompetence henholdsvis kommunalbestyrelsen, skolelederen og skolebestyrelsen har i forhold til budgettet. 

Hæfte 4. Skolebestyrelsen. Samarbejde i bestyrelsen
Hæftet handler om reglerne for arbejdet i skolebestyrelsen og om skolebestyrelsens kontakt med sit bagland, altså forældre, medarbejdere og elever.

Hæfte 5. Skolebestyrelsen. Kontakten udadtil
Fokus er på samarbejdet med politikerne og skolens øvrige omverden. 

Hæfte 6. Skolebestyrelsen. Undervisningens indhold
Hæftet handler om skolebestyrelsens muligheder for indflydelse på undervisningens indhold.

Hæfte 7. Skolebestyrelsen. Ansættelse og afskedigelse
Hovedvægten i hæftet er lagt på skolebestyrelsens medvirken og muligheder i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af skolens medarbejdere.

Hæfte 8. Skolebestyrelsen. Ordensregler
Her handler det om skolebestyrelsens arbejde med at fastsætte skolens ordensregler. Vær opmærksom på, at der siden er kommet regler om, at skolebestyrelsen også fastsætter et værdiregelsæt og en antimobbestrategi.

Nye hæfter:
Skole og Forældre har i årene 2015-2017 udgivet syv hæfter om skolebestyrelsens arbejde. Se dem her.

Senest opdateret den

13. september 2017

af

pe

Læs også

10.05.17
Skolebestyrelsens samarbejde med forældrene
Forældrerepræsentanterne har det største bagland. Det kan synes uoverskueligt at være i kontakt med alle. Skolebestyrelsen kan fokusere på at have en...
20.12.17
Skoler med flere afdelinger
De senere år har der været en udvikling, hvor nogle kommuner nedlægger eller sammenlægger skoler, så skolerne er blevet større og har undervisning på...