Nyheder

Nyhedsslider

Nyheder

Skole og Forældres nyheder
27.06.19
Skole og Forældres sekretariat og Forældrerådgivningen er lukket i sommerferien
Rasmus_formand
26.06.19
Positive takter om folkeskolen i den politiske aftale mellem partierne i rød blok skal omsættes til virkelighed.
14.06.19
Børn lærer bedst i inkluderende fællesskaber. Derfor skal folkeskolen, eleverne og fællesskabet styrkes med en sund økonomi, der matcher ambitionerne og behovet, skriver Skole og Forældre, Danmarks
I forbindelse med Vi læser for livet projektet har Danmarks Lærerforening og Skole og Forældre udgivet en guide til forældrene om faglig læsning og skrivning.
Forældre er glade for elevplanerne, men mindre end halvdelen får elevplaner i alle fag, viser Skole og Forældres undersøgelse.
Trivsel på spil. Elev-, lærere-, skoleleder- og forældreorganisationerne har samarbejdet om et nyt dialogspil, der kan være med til at fremme de gode relationer mellem alle parter på skolen.
Kampagne om inklusion, faglighed og trivsel. Skolebestyrelserne i din kommune kan få et fælles, gratis kursus.
Nye tal fra Skole og Forældre viser, at kun 4 ud af 10 skolebestyrelsesmedlemmer har fået et kursus af kommunen eller skolen om arbejdet i skolebestyrelsen.
De nye aktivitetstimer i regeringens folkeskolereform har stor opbakning blandt forældre til børn i folkeskolen. Der er også stor opbakning til flere timer i dansk og matematik, viser ny undersøgelse...
Regeringens forslag til folkeskolereform vil styrke eleverne i folkeskolen.
De delegerede på Skole og Forældres landsmøde valgte lørdag ny formand og næstformand, samt nyt arbejdsprogram.
Skole og Forældre holder landsmøde den 16. - 17. november.
Spændende tanker fra lærerformand om selvstyrende skoler, mener Skole og Forældres formand.
Regeringens folkeskolereform skal udvikle undervisningen og inddrage forældrene.
I Danmark er der knap 60 procents chance for at en ung mellem 20 og 34 år med ufaglærte forældre begynder på en videregående uddannelse, viser OECD-rapport. Det er i international topklasse.
Forældres interesse i elevens skolegang har stor betydning for elevers motivation for at begynde på en ungdomsuddannelse, viser ny EVA-rapport om 10. klasse.
Manifestet kan bruges som inspiration for skolebestyrelserne til at lave værdiregelsæt i folkeskolen.
Restsalg af materialer til indskolingen så længe lager haves. Køb de to foldere og plakat til langt under halv pris.
En ny evaluering af skole hjem samarbejdet på en række folkeskoler i Danmark afdækker, hvad der karakteriserer et godt skole hjem samarbejde.
Skole og Forældre har ansat den 45-årige projektchef i Børns Vilkår, Morten Kruse, som ny sekretariatsleder fra 1. august.
Danske Skoleelevers debatoplæg ”Elevernes værdikamp” rummer mange gode forslag, mener Skole og Forældre, der opfordrer skolebestyrelserne til at diskutere oplægget.
En ny OECD-rapport viser, at børn i Danmark får foræret næsten et halvt års skolegang, hvis forældrene læser højt for dem.
Elevplaner er den eneste skriftlige tilbagemelding fra skolen til forældrene. Karakterer alene udvikler ikke børnene, siger Skole og Forældres formand Benedikte Ask Skotte.
Skolerådet beskæftiger sig indgående med folkeskolens ledelse i sin beretning for 2012, men glemmer fuldstændig skolebestyrelsen.
Skole og Forældres formand Benedikte Ask Skotte blev valgt til vicepræsident i European Parents Association på generalforsamlingen den 28. april.
Skole og Forældre skal sammen med Det Centrale Handicapråd gennemføre en oplysningskampagne om inklusion.
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini skaber ro om Forældrerådgivningens økonomi, så rådgivningen ikke længere skal leve af et-årige tilskud.
Skole og Forældre er meget tilfreds med, at frit skolevalg nu gøres permanent.
Skole og Forældre ser frem til partnerskab og hilser fokus på dansk og matematik velkommen.
Uholdbart, at SFO nu er dyrere end børnehave.
Danske skoleelever har ret til en skolegang uden porno, men filtre kan ikke stå alene.
Undervisningsministeren vil begrænse det fri skolevalg trods anbefalinger fra ekspertudvalg.
Program - Saturday

Sider